Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG biedt hulp bij aardbeving


AZG stuurde deze week een noodhulpteam naar Siberië, Rusland, naar aanleiding van een golf aardschokken. Twaalf dorpen werden getroffen door aardbevingen, die een kracht haalden van meer dan zeven op de schaal van Richter. Volgens de cijfers van de overheid werden zes ziekenhuizen volledig vernield en leden er twaalf andere aanzienlijke schade. De regio Kosh-Agach, die zo’n 17.000 inwoners telt, is het zwaarst getroffen. De schokken lieten op sommige plaatsen aardkloven achter van wel zes meter breed en 400 meter lang.

“De ontoegankelijkheid van de regio is een van de grootste obstakels, niet alleen door de enorme afstanden, maar ook door het feit dat ruim 100 kilometer weg geblokkeerd is door puin”, legt logistiek coördinator Charles Goethals van AZG uit. “Maar de afgelopen dagen zijn we er toch in geslaagd een team vanuit Moskou en een team vanuit Kemerovo, in Siberië, naar de regio te sturen met geneesmiddelen, medisch materiaal en dekens.”
Hoewel het aantal gewonden laag is, nam in de dagen na de aardbevingen het aantal letsels, stresssyndromen en ademhalingsproblemen aanzienlijk toe. AZG reageerde hierop met de distributie van de noodzakelijke geneesmiddelen aan de nog werkende gezondheidscentra en ziekenhuizen. “Maar doordat zoveel huizen vernield zijn en de temperatuur ’s nachts daalt tot –15 graden, zou de koude wel eens even gevaarlijk kunnen worden voor de mensen als de aardbevingen zelf”, aldus nog Charles Goethals.