Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG bestrijdt cholera-epidemieën


AZG heeft medewerkers en medische hulpmiddelen naar de provincies Oost-Kasai en Katanga in de Democratische Republiek Congo gestuurd om er het hoofd te bieden aan een aantal opstoten van cholera in het gebied.

Vorige week werden een team bestaande uit twee AZG-medewerkers (een arts en een logistieker) en twee artsen van het ministerie van Volksgezondheid en de Wereldgezondheidsorganisatie, samen met het nodige medische materiaal overgevlogen naar Lusambo in de provincie Oost-Kasai. De medische hulpmiddelen zullen er worden ingezet voor het rehydrateren van cholerapatiënten en moeten helpen de verdere opmars van de ziekte te stuiten.
AZG verstrekt ook opleiding aan plaatselijke gezondheidswerkers en zette een aantal preventieactiviteiten op het getouw. De organisatie opende centra voor cholerabehandeling, doet aan actieve opsporing van choleragevallen, voerde een epidemiecontrolesysteem in en ziet erop toe dat de juiste behandelingen worden ingesteld.
“Cholera is een uiterst besmettelijke ziekte met een dramatische impact in dit deel van de wereld. Tussen midden september 2002 en einde augustus 2003 werden overwegend in de regio rond Mbuji Mayi alleen al 7.253 gevallen - waaronder 375 dodelijke slachtoffers - geregistreerd. Voor cholera bestaat er echter een vrij eenvoudige behandeling. Bij een correcte aanpak en mits de ziekte wordt geïsoleerd, is de impact erg groot. De regio’s waarbinnen deze ziekte zich verspreidt, zijn echter enorm uitgestrekt. Tijdig ingrijpen is dan ook de grootste uitdaging”, aldus Maureen Billiet, medisch medewerkster voor AZG in Brussel.
Nadat de epidemie in Mbuji Mayi onder controle kwam, deed er zich verder naar het noordwesten, in het district Lusambo, een nieuwe opstoot voor. Tussen 4 augustus en midden september werden 74 gevallen geregistreerd. 31 daarvan kenden een dodelijke afloop. Het hoge sterftecijfer is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een vermoedelijke onderrapportering van het aantal gevallen en aan een gebrek aan kennis rond de efficiënte behandeling van cholera bij de gezondheidswerkers. Dit alles wordt nog versterkt door een gebrekkige kennis bij de bevolking over preventieve maatregelen (cholera stak pas in 2002 de kop op in deze provincie).
Ook in Kinkondia, in de provincie Katanga, was er een toename van het aantal choleragevallen. Tussen de laatste week van juli en midden september werden al 149 zieken en 8 sterfgevallen geregistreerd.
“Onze teams werken op volle kracht in moeilijke omstandigheden, maar er moet nog veel meer werk worden verzet, zeker nu het regenseizoen voor de deur staat en de kans op het uitbreken van nieuwe cholera-epidemieën daardoor verhoogt,” aldus nog Maureen Billiet.