Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG behandelt 6500 ernstig ondervoede kinderen


Teams van Artsen Zonder Grenzen hebben de jongste tijd 6500 ernstig ondervoede kinderen behandeld in twee regio's in Zuid-Ethiopië. Sinds 13 mei heeft AZG haar activiteiten voortdurend uitgebreid als antwoord op de alarmerende voedingssituatie in de gebieden waar de teams aan het werken.

Regio Oromiya
3 stabilisatiecentra in Shashemane, Senbete Shinquille en Ropi bieden de klok rond medische hulp aan ernstig ondervoede kinderen met complicaties zoals malaria of longontsteking. Tot op heden werden er 957 kinderen in deze drie centra opgenomen. Momenteel krijgen er 314 medische verzorging.

Kinderen die geen complicaties hebben opgelopen, worden poliklinisch behandeld via 'externe zorgprogramma's' (EZP's). Zij ontvangen wekelijks een therapeutisch voedselpakket, maar kunnen thuis bij hun familie blijven. Elke week komen ze naar de EZP's, waar ze door het medisch personeel van AZG worden gecontroleerd en zo nodig kunnen worden doorverwezen naar een stabilisatiecentrum. Tot dusver zijn er in totaal 2442 kinderen opgenomen in 14 EZP's die in de regio Oromiya werkzaam zijn.

Southern Nations and Nationalities People’s Region (SNNPR)
Op 2 juni gingen teams van AZG ook aan de slag in de Kambata-zone van de aangrenzende SNNP’s Region. Er werd een stabilisatiecentrum opgezet in Shinshicho, in het district Kachabira. In totaal werden al 237 kinderen opgenomen in dit centrum en momenteel krijgen er 117 medische verzorging. Er werden ook 9 EZP's opgezet – 4 in het district Kachabira, 3 in het district Tambaro, en 2 in het district Hadero. Tot nog toe werden er al meer dan 2778 zwaar ondervoede kinderen in deze externe programma's opgenomen, waardoor ze therapeutische voedselhulp krijgen.

Uitbreiding van activiteiten
De teams van AZG zijn voortdurend alert om te weten te komen welke gebieden het ergst getroffen worden en om in te grijpen waar het nodig is. Zij breiden hun activiteiten steeds verder uit door het aantal EZP's op te voeren in zowel Oromiya als in SNNPR.

Naar aanleiding van evaluaties in Arsi Negele, in de regio Oromiya, start AZG nu een nieuw EZP. In dit gebied stelden AZG-teams ondervoeding en een verontrustende voedselveiligheid vast, die in de huidige context wellicht nog zal verslechteren.

Een ander team van AZG evalueerde het gebied Wolayita, in SNNPR. De eerste gegevens uit het district Kindo Didaye zijn alarmerend. Het team screende in vier dorpen 494 kinderen jonger dan vijf jaar: bij gemiddeld 15% van hen werd ernstige ondervoeding vastgesteld en bij 27% een risico op zware ondervoeding. Er werden ook enkele ondervoede tieners en volwassenen gezien.
Momenteel is er geen enkele hulporganisatie aanwezig in dit gebied. Er is maar weinig voedsel beschikbaar, gedeeltelijk door de droogte en de prijsstijgingen. De voorbije zes maanden is er geen voedselhulp meer geweest. Naast ondervoeding is malaria de meest voorkomende ziekte. Daarom heeft AZG besloten noodhulpacties te starten die zich concentreren op ondervoeding, malaria en pediatrische consulten.
Somali-regio
In de oostelijke regio Somali heeft AZG activiteiten opgezet voor toegang tot gezondheidszorg, met daarin ook een voedselcomponent. In Wardher zijn er momenteel om en bij de 200 kinderen ingeschreven in een EZP. Hoewel dit cijfer tamelijk laag is in vergelijking met andere gebieden waar wij werken, is de voedselsituatie zorgwekkend. In dit geval blijven wij waakzaam en klaar om in te grijpen als er iets verandert. In Deghabur worden momenteel 795 ondervoede kinderen – waarvan 253 ernstig ondervoed – door het AZG-programma gevolgd.
AZG werkt in in Ethiopië sinds 1984. Naast de noodvoedselhulp, heeft AZG in verschillende regio's van het land ook lange termijnprogramma's.
In de oostelijke Somali-regio verzorgt AZG tuberculosepatiënten en biedt het toegang tot basisgezondheidszorg in Cherrati. AZG runt ook een programma voor basisgezondheidszorg in Deghabur en Wardher, met ook een voedingsprogramma.
In het noorden van het land is AZG actief in Humera, in de regio Tigray, met zorgverlening en behandeling van patiënten met Kala Azar.
Verder runt AZG in Abdurafi, in de Amhara-regio, een programma voor preventie, verzorging en behandeling van Kala Azar en HIV/aids.