Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG beëindigt haar interventie voor de longpest


AZG heeft haar interventie voor de uitbraak van de longenpest in het noorden van de DRC stopgezet. Sinds 15 maart werden er immers geen nieuwe gevallen meer gemeld.

Teams van AZG waren in samenwerking met de Wereldgezondheids-organisatie (WHO) en het Congolese ministerie van Volksgezondheid midden februari van start gegaan met deze interventie. Ze vond plaats naar aanleiding van enkele verdachte gevallen en na een gezamenlijk uitgevoerde evaluatie. Een retrospectief onderzoek, bedoeld om de omvang van de uitbraak vast te stellen, toont aan dat sinds midden december 136 gevallen van de pest werden gerapporteerd, waarvan 57 patiënten inmiddels overleden zijn. Er werd geen enkel geval van builenpest ontdekt. Het onderzoek toont eveneens aan dat de meeste gevallen zich voordeden in de periode van midden december tot midden februari, en dat het merendeel van de besmette personen werkten in de diamantmijnen, of contact hadden met mensen uit de mijnwerkerskampen rond Zobia, in het Bas-Uele district.
Om de epidemie onder controle te krijgen werden de volgende gezamenlijke activiteiten uitgevoerd: controle van en reactie op de binnenkomende waarschuwingen, informeren en mobiliseren van zowel de bevolking als de plaatselijke gezondheidsautoriteiten in de gebieden rond de mijnen, actieve opsporing van nieuwe gevallen, opleiding van gezondheidswerkers om de epidemie klinisch te beheren en te controleren, behandeling en nazorg van patiënten en personen die in contact zijn gekomen met verdachte gevallen. In totaal werden voor meer dan 500 personen preventieve maatregelen getroffen.
Teams van AZG, die hoofdzakelijk instaan voor de klinische behandeling van zieke patiënten, hadden 3 isolatiecentra opgezet in de dorpen Zobia, Kana en Damasseke. In totaal behandelde AZG gedurende de hele interventie 38 patiënten in deze isolatiecentra. Slecht een persoon is overleden. Andere gevallen werden behandeld in de dorpen of steden waar actief onderzoek werd uitgevoerd, allemaal in de Oostelijke provincie.
AZG nam eveneens deel aan de opleiding van het medische personeel om deze dodelijke ziekte te leren opsporen en behandelen, en om zich ertegen te kunnen beschermen. Voordat de interventie geleidelijk werd stopgezet, heeft AZG beschermingsmateriaal en medicijnen aan de plaatselijke gezondheidsinstellingen geschonken. Deze zullen erop toezien dat het controlesysteem goed wordt toegepast.