Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG-activiteiten in Gori


AZG-teams vangen de ontheemden op die in augustus 2008 op de vlucht gingen voor de oorlog tussen Georgië en Rusland en zich sinds kort gevestigd hebben in de Georgische stad Gori.

In augustus 2008 werd de Georgische stad Gori getroffen door de oorlog tussen Georgië en Rusland. De AZG-teams vangen er mensen op die door deze oorlog ontheemd raakten. Filipe Ribeiro, coördinator van het noodhulpprogramma in Georgië, geeft toelichting bij deze nieuwe activiteiten.

AZG is momenteel actief in Gori, een Georgische stad die enkele dagen bezet werd door de Russische troepen. Waarom precies?

We begeleiden er de ontheemden bij hun terugkeer. Na het vertrek van de Russische troepen was er immers een massale toestroom in Gori. Onder meer van mensen die op de vlucht waren voor de gevechten in Zuid-Ossetië, de bewoners van de dorpen die bezet worden door Russische troepen en Zuid-Ossetiërs, en de inwoners van Gori.
Velen onder hen waren naar Tbilisi gevlucht (op 90 km), maar de Georgische autoriteiten beslisten om hen onder te brengen in Gori. De dorpsbewoners langs de "Zuid-Ossetische grens" hopen binnenkort te kunnen terugkeren, maar dat is nog niet voor meteen. In afwachting komen we hen te hulp, net zoals alle ontheemden in Gori.
Wat doet AZG concreet in Gori?
Het conflict tussen Georgië en Rusland brak uit in de nacht van 7 op 8 augustus. Sinds 14 augustus verlenen we medische hulp aan de ontheemden in Tbilisi. In Gori doen we sinds 1 september precies hetzelfde. We verlenen basisgezondheidszorg en spitsen ons daarbij vooral toe op de behandeling van chronische ziekten en op psychologische begeleiding.
Drie mobiele teams gaan rond in collectieve opvangplaatsen, vooral kleuterscholen, om ter plaatse medische consultaties uit te voeren en de patiënten zo nodig door te verwijzen naar de centrale polikliniek. In die polikliniek hebben we ook een team dat de ontheemde gezinnen die zijn onderbracht in het tentenkamp van Alkhalibakhi, opvangt. We leveren ook materiële hulp en delen daarbij vooral hygiëneproducten uit.
Verder blijven we de spoedgevallendienst (de 033) ondersteunen en leveren we geneesmiddelen tegen chronische ziekten. Onze teams zullen de bevolking begeleiden wanneer deze begint terug te keren naar de dorpen rond Gori, langs de weg naar Tskhinvali (Zuid-Ossetië).
Is de humanitaire situatie in Georgië kritiek?
We zullen de ontheemde bevolking gedurende enkele maanden moeten begeleiden. De situatie is immers moeilijk, en het ziet er vrij somber uit voor de mensen die Zuid-Ossetië ontvlucht zijn en maar heel weinig hoop hebben om te kunnen terugkeren. De gezondheidsdiensten waren tijdens de periode van de gevechten een beetje overstelpt en gedesorganiseerd, maar waren zeer snel weer operationeel. Ze hadden zich toegespitst op de behandeling van spoedgevallen en van de gewonden, die eerst gestabiliseerd werden en dan overgebracht naar Tbilisi, dankzij een zeer doeltreffend doorverwijs- en ambulancesysteem. Ondertussen functioneren ze weer zo goed als normaal.
De situatie is niet kritiek, maar het is wel de vraag hoe we de ontheemden die zijn teruggekeerd naar Gori, toegang tot gezondheidszorg zullen kunnen bieden. Aanvankelijk kregen deze uiterst hulpbehoevende mensen gratis zorg, maar zodra ze zich moeten wenden tot de privégezondheidszorg, zullen ze gegarandeerd opnieuw in de problemen raken.