Sociale media

  • NL
Open the menu

Artsen Zonder Grenzen stopt activiteiten in Irak


Artsen Zonder Grenzen beëindigt haar missie in Irak. De reden voor dit besluit is het extreem grote risico waaraan hulpverleners in Irak zijn blootgesteld. De humanitaire en medische behoeften van het Irakese volk zijn onverminderd groot. AZG heeft dit besluit dan ook met pijn in het hart genomen.

Vanwege het escalerende geweld in Irak vindt AZG het niet langer aanvaardbaar haar medewerkers nog langer bloot te stellen aan de enorme risico’s die het werken voor een internationale humanitaire organisatie klaarblijkelijk met zich meebrengt.
Als organisatie kunnen wij onze – internationale én Irakese – medewerkers geen aanvaardbare mate van veiligheid meer garanderen”, vertelt Gorik Ooms, Algemeen Directeur van AZG in België. “Wij betreuren het dat wij het Iraakse volk nu niet meer kunnen voorzien van de zo noodzakelijke medische hulp.
AZG hecht sterk aan haar onafhankelijkheidsprincipe en heeft zich nooit door politieke, militaire of andere factoren laten afhouden van de doelstelling om diegenen te helpen die dringend medische hulp nodig hebben. In Irak hebben de strijdende partijen echter al meerdere malen blijk gegeven van een gebrek aan respect voor onafhankelijke humanitaire hulp.
AZG is sinds december 2002 in Irak aanwezig. Tijdens het bombardement op Bagdad bleef een klein team van internationale hulpverleners in de stad om de ziekenhuizen bij te staan. Kort daarna zette AZG drie klinieken op in Sadr City en begon de organisatie met het ondersteunen van een verwijsziekenhuis. Sinds januari 2004 hebben de klinieken van AZG ongeveer 100.000 consulten gegeven.
In de loop van dit jaar beoordeelde AZG de behoeften in de steden Fallujah, Najaf en Kerbala, waar zwaar werd gevochten. Ook ondersteunde de organisatie de gezondheidswerkers in deze steden. Verder begon AZG een ambulancedienst in Sadr City en ontfermde zich recentelijk over ontheemden uit Fallujah.