Sociale media

  • NL
Open the menu

Artsen Zonder Grenzen eist hulp van president Poetin om medewerker te bevrijden


Tweehonderd drieëndertig dagen na de ontvoering van Arjan Erkel, landverantwoordelijke voor Artsen Zonder Grenzen (AZG) in de Kaukasische republiek Dagestan, vraagt AZG dat president Vladimir Poetin alles zou doen wat binnen zijn macht ligt om de vrijlating van Arjan te verzekeren. Meer dan 300.000 mensen wereldwijd ondertekenden een petitie gericht aan president Poetin om Arjan's vrijlating te bekomen. Vanmiddag zullen de eerste 300.000 handtekeningen gericht aan de Russische president overhandigd worden aan zijn bureau in Moskou.

Op donderdag 3 april zal ook Tine Dusauchoit, algemeen directeur van AZG-België, deze handtekeningen persoonlijk overhandigen aan ambassadeur Vassili Likatchev, Permanent Vertegenwoordiger van de Russische Federatie bij de Europese Unie.
Na bijna acht maanden zonder nieuws, gaat AZG ervan uit dat lokale onderzoekers op onoverkomelijke obstakels zijn gestuit tijdens hun onderzoek om Arjan te bevrijden. AZG is de mening toegedaan dat de hogere autoriteiten, verantwoordelijk voor deze zaak, onvoldoende betrokkenheid hebben getoond om de zaak op te lossen.
"Het is volstrekt onaanvaardbaar dat alle verzoeken tot ontmoetingen met de presidentiële administratie tot nu toe werden verworpen. Het gebrek aan politieke wil om deze zaak op te lossen, laat ons geen andere keuze dan onze eisen rechtstreeks aan president Poetin te richten. AZG gelooft, samen met meer dan 300.000 mensen wereldwijd, dat hij de macht heeft om de veilige vrijlating van onze collega te bewerkstelligen. Wij hopen van harte dat hij deze macht zal gebruiken", aldus Rafael Vilasanjuan, Secretaris-Generaal van Artsen Zonder Grenzen.
Arjan Erkel is een humanitaire medewerker, wiens werk volledig bestaat uit het helpen van bevolkingsgroepen in nood. Jammer genoeg is de ontvoering van Arjan geen geïsoleerd geval. Maandenlang al is de humanitaire gemeenschap het doelwit van dreigementen, geweld en ontvoeringen in de noordelijke Kaukasus.
Totdat Arjan is vrijgelaten, zal AZG handtekeningen blijven verzamelen en van de Russische autoriteiten blijven eisen dat zij hun verantwoordelijkheden eer aan doen en zijn vrijlating bemachtigen.