Sociale media

  • NL
Open the menu

Arjan Erkel één jaar ontvoerd: AZG beschouwt onderzoek als mislukt en vraagt grotere inspanningen

Op 12 augustus is het precies één jaar geleden dat AZG-medewerker Arjan Erkel ontvoerd werd in Makhachkala, de hoofdstad van Dagestan, een deelrepubliek van de Russische federatie. AZG is verontwaardigd over het uitblijven van resultaten bij het oplossen van deze zaak.

“Het is werkelijk schandalig dat onze collega Arjan Erkel één jaar na zijn ontvoering nog steeds vermist wordt. Dit kan enkel toegeschreven worden aan de slechte aanpak van deze zaak en het gebrek aan engagement van de Russische autoriteiten. De aanwezigheid van twee medewerkers van de Russische inlichtingendienst op de plaats en tijdstip van de ontvoering, en het feit dat ze werkloos toekeken terwijl Arjan werd gekidnapt, zou hun nochtans moeten motiveren om deze zaak zo snel mogelijk op te lossen. Tot onze verbijstering werd het onderzoek in november 2002 echter stopgezet en pas opnieuw heropend in mei 2003. We werden hier niet van op de hoogte gebracht. Inmiddels verzekerden de Russische autoriteiten ons ervan dat ze al het mogelijke deden om Arjan’s vrijlating te bekomen”, zegt dr. Morten Rostrup, Internationaal President van AZG. Tijdens de Rusland-EU top in St. Petersburg in mei 2003, verklaarde president Putin in het openbaar aan de Nederlandse premier dat de Russische diensten zouden worden ingeschakeld om deze zaak in het reine te brengen – tot op vandaag zonder enig resultaat. AZG is ervan overtuigd dat de Russische autoriteiten opnieuw aan hun juridische verplichting om deze zaak op te lossen, moeten worden herinnerd. AZG is eveneens ontgoocheld door de gereserveerde houding van de Nederlandse regering jegens de Russische politieke autoriteiten. In het algemeen ontbrak het de internationale steun voor deze zaak, en vooral die van westerse regeringen, aan daadkracht. Dr. Morten Rostrup: “Het is moeilijk te begrijpen waarom de regeringen het afgelopen jaar zo weigerachtig waren om de Russische autoriteiten aan te spreken op hun gebrek aan engagement om deze zaak op te lossen.” Voor AZG is Arjan Erkel het symbool geworden van hoe de humanitaire hulpverlening in de noordelijke Kaukasus in het gedrang is gekomen. De hele humanitaire gemeenschap is er gijzelaar geworden van het klimaat van geweld en onveiligheid dat de hele regio in haar greep houdt. Een jaar na de ontvoering vraagt AZG de Russische autoriteiten en de internationale gemeenschap om hun inspanningen drastisch op te voeren om Arjan weer thuis te brengen naar zijn familie, vrienden en collega’s.