Sociale media

  • NL
Open the menu

Alarmerende medische en sanitaire situatie in Ituri, Congo


Sinds 14 juli is een urgentieteam van Artsen Zonder Grenzen (AZG) aan de slag in Gety, ten zuiden van Bunia, de hoofdstad van het district Ituri. Het team levert bijstand aan zo'n 39.000 mensen. Hulp bieden aan deze ontheemden is bijzonder moeilijk daar de veiligheid niet gegarandeerd is in het gebied, en de bevolking in de voorbije week verdubbeld is, van 22.000 op 14 juli, tot 39.000 nu. De hulp is evenwel cruciaal voor de ontheemden, die, uitgeput door de vlucht, zijn samengestroomd in slechte sanitaire omstandigheden.

Terwijl de Democratische Republiek Congo zich klaarmaakt voor de eerste presidentiële verkiezingen in 40 jaar, blijft de situatie gespannen en onstabiel in het noordoostelijke district Ituri, een van de epicentra van het geweld in het land. Aanvallen en confrontaties tussen het Congolese leger en militia's zorgen voor grote volksverhuizingen.
De 39.000 ontheemden die in Gety onderdak vonden, zijn bijzonder kwetsbaar. Na weken in de bush te hebben doorgebracht nadat hun dorpen werden aangevallen en vernield, zijn de mensen erg verzwakt. Ze wonen nu in grotendeels onbevredigende sanitaire omstandigheden. Vandaag zijn slechts 120 toiletten beschikbaar, terwijl voor een dergelijke bevolking ten minste 800 toiletten vereist zijn tijdens een urgentie. Bronnen met drinkbaar water bevinden zich buiten het stadje, enkele kilometers verwijderd van de verzamelplaats.
Op minder dan één week tijd, werden 130 ernstig ondervoede kinderen (meestal lijdend aan kwashiorkor) door het AZG-urgentieteam doorverwezen naar het Bon Marché-ziekenhuis in Bunia, waar AZG sinds drie jaar werkt. Extra tenten werden opgezet vlakbij het ziekenhuis. Sterftecijfers onder de kinderen jonger dan drie zijn bijzonder hoog. "Op één dag stierven 16 kinderen aan ondervoeding en ziekte, in dit deel van Gety dat 16.000 mensen telt", legt Laurent Ligozat uit, verantwoordelijke voor de activiteiten in Gety.
In Gety hebben de AZG-teams ook een mazelenvaccinatiecampagne uitgevoerd voor kinderen onder de 15 jaar. Bijna 10.000 kinderen werden al ingeënt.
Een dokter, een verpleegkundige en drie logistiek medewerkers vertrekken vandaag nog uit Genève, om zich bij het reeds aanwezige team in Gety te voegen (bestaande uit één dokter, twee verpleegkundigen, twee logistiek medewerkers van wie één gespecialiseerd is in water en sanitaire voorzieningen). Zaterdag zal een tweede cargovlucht met 12 ton medisch urgentiemateriaal (inclusief therapeutisch voedsel) AZG's logistiek centrum in Bordeaux verlaten.
AZG werkt sinds 2003 in Ituri, in het Bon Marché-ziekenhuis van Bunia (dat AZG opzette tijdens de gewelddadigheden van 2003). Zo'n 325 Congolese medewerkers en 14 buitenlanders werken in dit ziekenhuis dat 300 bedden telt. Chirurgie, moeder- en kindzorg en medische zorg voor slachtoffers van seksueel geweld maken deel uit van de geboden diensten. Het team verzekert ook een urgentierespons in het gebied, zoals nu in Gety.