Sociale media

  • NL
Open the menu

Aids-behandeling moet aangepast worden aan situatie arme landen


Miljoenen aids-patiënten zouden kunnen profiteren van antiretrovirale geneesmiddelen, op voorwaarde dat de behandeling aangepast wordt aan de reële situatie van de ontwikkelingslanden. In één jaar tijd heeft Artsen Zonder Grenzen het aantal patiënten onder tritherapie zien verviervoudigen sinds ze deze aanpak is beginnen toe te passen.

“Als de wereld haar aanpak inzake aids-bestrijding niet verandert, zullen de miljoenen mensen die vandaag dringend behandeling nodig hebben, in de kou blijven staan”, aldus dr. Morten Rostrup, voorzitter van de Internationale Raad van AZG. “Zo’n aanpassing zou o.a. inhouden: een geringer aantal tabletten per dag, minder laboratoriumtests, en de mensen gratis geneesmiddelen verschaffen in de districtgezondheidscentra en de communautaire gezondheidsposten.”
AZG is met deze aanpak gestart in haar programma’s, onder meer in Malawi, waar de teams 2.000 zieken behandelen met een vaste geneesmiddelencombinatie, d.w.z. twee keer per dag één tablet. In tegenstelling tot de aids-behandelings schema’s in de ontwikkelde landen, is het gebruik van laboratoriumtests in dit programma beperkt tot een minimum. Zo kunnen ARV’s na een positieve serologische test en een klinisch onderzoek worden toegediend door een opgeleide zorgverstrekker. Dit kan een verpleger of een gezondheidsambtenaar zijn. Dankzij die aanpak is het aantal behandelde personen aanzienlijk gestegen; zo hebben de voorbije maand 250 nieuwe patiënten tritherapie kunnen krijgen.
“We passen het aids-behandelingsmodel aan aan de realiteit van dit land”, legt Didakus Odhiambo Oola uit, landverantwoordelijke voor AZG in Malawi. “Door combinatiegeneesmiddelen te gebruiken, een grondiger opleiding te organiseren en meer toe te vertrouwen aan het verplegend personeel en de gezondheidsambtenaren, kunnen we steeds meer patiënten behandelen en blijven behandelen.”
In Malawi is de ARV-behandeling gratis in het AZG-programma. De jaarlijkse kostprijs van de geneesmiddelen bedraagt 288 $ per patiënt per jaar. De kostprijs van ARV’s is een cruciaal punt in de behandeling van de patiënten, vooral nu de minister van Volksgezondheid van Malawi een behandelingsprogramma aan het opstarten is met de hulp van het Wereldfonds voor de Bestrijding van Aids, Tuberculose en Malaria. Artsen Zonder Grenzen heeft uitgerekend dat, met de hulp van de farmaceutische firma’s, er tritherapieën kunnen worden aangeboden tegen 70 $ per persoon en per jaar. Tegen die prijs zullen er in Malawi 4 keer meer patiënten kunnen worden behandeld met hetzelfde bedrag.
AZG ondersteunt het nieuwe plan van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om het aantal behandelde patiënten in de ontwikkelingslanden te doen stijgen. AZG deelde haar expertise en haar ervaring met het WHO-team dat belast is met dit dossier. AZG werkt ook samen met de regeringen van landen die zwaar getroffen zijn door aids, om ze te steunen in hun inspanning om meer behandelingen aan te bieden.
Vandaag krijgen meer dan 9.000 zieken tritherapie in de 42 AZG-programma’s in 19 landen. AZG hoopt dat tegen eind dit jaar meer dan 11.000 personen in behandeling zullen zijn en dat dit aantal eind 2004 zal zijn gestegen tot 25.000. AZG levert gratis antiretrovirale geneesmiddelen in het kader van integrale HIV/aids-programma’s die niet alleen tests en vrijwillige counseling omvatten, maar ook preventie, behandeling van opportunistische ziekten en voedselhulp.