Sociale media

  • NL
Open the menu

Afgewezen financiering is levensbedreigend voor hiv-patiënten in ontwikkelingslanden


Verschillende lage-inkomenslanden met een ernstige hiv-problematiek dreigen geheel of gedeeltelijk uit de boot te vallen bij de huidige financieringsronde van het Wereldfonds voor de bestrijding van hiv/aids, tuberculose en malaria.

Als er niet dringend een nieuwe financieringsronde komt, waarbij de afgewezen aanvragen opnieuw kunnen worden ingediend, zal dat ernstige gevolgen hebben voor mensen die met hiv besmet zijn: ze kunnen zwaar lijden onder bijkomende infecties, en uiteindelijk sterven.
Op 13 december komt de Raad van Bestuur van het Wereldfonds samen om te beslissen over de toekenning van de fondsen en over een timing voor de volgende financieringsronde. Volgens de pers zullen een aantal voorstellen het niet halen, en Artsen Zonder Grenzen maakt zich dan ook ernstig zorgen dat heel wat lage-inkomenslanden waar hiv/aids een groot probleem vormt, zoals Malawi, Zimbabwe, Mozambique, Swaziland en Lesotho, bij deze ronde geen geld zullen krijgen voor de bestrijding van hiv en tbc.
“Het Wereldfonds moet er tijdens de vergadering van volgende week voor zorgen dat de volgende financieringsronde zo snel mogelijk gelanceerd wordt, zodat alle afgewezen landen hun voorstel kunnen herzien en opnieuw indienen,” zegt Jerome Oberreit, operationeel directeur van Artsen Zonder Grenzen.
Het nieuws volgt op de aankondiging van oktober 2010 dat de giften van de donoren niet volstaan om nog meer patiënten een behandeling te geven. Bovendien komt het op een moment dat regeringen en donoren zoals PEPFAR en UNITAID aan het Wereldfonds vragen de verantwoordelijkheid op te nemen en ervoor te zorgen dat er in verschillende landen een continue financiering komt voor de bestrijding van hiv/aids.
“De huidige situatie is erg kritiek. Als de donoren vertrouwen op het Wereldfonds als laatste rechtopstaande dominosteen in de strijd tegen hiv, dan moeten ze ook zorgen voor voldoende middelen om op gepaste wijze te handelen,” aldus Oberreit. “Maar bij gebrek aan een sterk politiek engagement kan het Wereldfonds niet anders dan de financieringen (en dus de preventie en behandeling van aids) beperken. In dat geval is de belofte van de wereldleiders dat meer patiënten een behandeling zullen krijgen, slechts een ijdele toezegging.”
Wereldwijd hebben zowat tien miljoen mensen geen toegang tot de ARV-behandeling die ze nodig hebben. Het probleem is het grootst in de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara.
“Malawi heeft een goede staat van dienst wat aidsbehandelingen betreft, en ontwikkelde op basis van de jongste aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie een ambitieus plan om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en patiënten in een vroeger stadium minder toxische medicatie toe te dienen,” vertelt dr. Ann Åkesson, die er werkt voor Artsen Zonder Grenzen.
In heel Malawi krijgen ongeveer 225.000 mensen aidsmedicatie. “Landen als Malawi zouden gesteund moeten worden in hun ambities om hun zorgverlening te verbeteren en aan de aanbevolen normen te voldoen.”