Sociale media

  • NL
Open the menu

Afgelegen gebieden Darfur hebben meer nood aan gezondheidszorg


Een recente evaluatie door AZG van de situatie in enkele afgelegen gebieden in Noord-Darfur, Soedan, toont aan dat er nog steeds hele groepen mensen in de provincie geen voedselhulp of medische bijstand ontvangen. Hoewel er de afgelopen maanden steeds meer internationale hulporganisaties in de getroffen regio gemobiliseerd werden, kwam AZG tot de conclusie dat er ook dringend hulp geboden moet worden buiten de grote steden en ontheemdenkampen, in de minder toegankelijke gebieden.

Een snelle beoordeling van de graad van ondervoeding leek erop te wijzen dat de voedselsituatie in deze gebieden minder alarmerend is dan in sommige grotere steden. Toch zijn de voedselvoorraden schaars, en zal de oogst van dit jaar waarschijnlijk heel wat minder zijn dan de voorbije jaren. Ook de toegang tot gezondheidszorg is erg beperkt. In sommige gebieden werd er de vier laatste jaren zelfs geen enkele vaccinatiecampagne georganiseerd. Als antwoord op de resultaten van de evaluatie, zal AZG binnenkort een grootschalige vaccinatiecampagne tegen mazelen op touw zetten.
Het bergachtige Jebel Si herbergt naar schatting 44.000 mensen, verspreid over 43 dorpen. De dorpelingen zochten hun toevlucht in de bergen tijdens de aanvallen van de milities en de bombardementen eerder dit jaar. Slechts enkelen probeerden de vluchtelingenkampen in de grote steden te bereiken. Sommigen onder hen zijn teruggekeerd om hun land te bewerken, maar maken zich nu zorgen omdat de regens dit jaar erg laat zijn begonnen.
“De ironie wil dat het uitblijven van het regenseizoen een voordeel is voor de hulporganisaties om voedselhulp in Darfur te transporteren, maar tegelijkertijd de oogst voor de komende maanden in gevaar brengt”, zegt Jean de Cambry, die deelnam aan de evaluatie van AZG. “De mensen vertelden het AZG-team dat ze nu minder maaltijden per dag eten, omdat ze voedseltekorten voor de toekomst vrezen.”
Sommige van de meest afgelegen gebieden van Jebel Si werden sinds het begin van het conflict door nog geen enkele hulporganisatie bezocht – de mensen van AZG waren soms zelfs de eerste buitenstaanders in twee jaar tijd die deze gebieden betraden.
“Veel van de plaatsen die we bezochten liggen extreem afgelegen. We moesten rijden over erg rotsachtige wegen om sommige dorpen te bereiken. Andere kunnen alleen te voet of per ezel bereikt worden”, aldus de Cambry. Deze dorpen lijken minder te lijden onder de verwoestingen, toch werden de voedselvoorraden en het vee tijdens de aanvallen gestolen. De bevolking lijdt aan malaria en diarree, en een groot deel van de kinderen is anemisch. We zagen ook veel huidaandoeningen en ooginfecties. Op sommige plaatsen bedroeg de algemene ondervoeding meer dan 10%. We beschikten niet over de tijd, noch over de middelen om een grondig onderzoek naar de mortaliteitsgraad te verrichten, maar in de meeste dorpen vertelde men ons dat de laatste tijd meer kleine kinderen waren gestorven dan voordien.”
Het AZG-team onderzocht ook de situatie in Korma, een kleine stad die door een 20-tal dorpen wordt omringd. De totale bevolking telt er 40.000 inwoners. Het gebied werd in maart dit jaar door de milities aangevallen. Ongeveer alle inwoners zagen zich gedwongen te vluchten, de meeste onder hen gingen naar de hoofdstad van de regio, El Fasher. De vernielde marktplaats en de geplunderde huizen zijn stille getuigen van de verwoestingen die werden aangericht. De afgelopen weken keerde de bevolking stilaan terug naar het gebied, om het land te bewerken. De lokale leiders schatten dat nu ongeveer 50% van de bevolking is aangekomen. Toch zal de oogst in november heel wat minder zijn dan de afgelopen jaren omdat niet alle velden beplant konden worden. Veel teruggekeerde families delen hun huizen met elkaar, omdat ze hun eigen huis nog niet hebben kunnen heropbouwen.
Vroeger was er een gezondheidspost in Korma, met een regelmatige bezetting van vier verpleegsters en twee medische assistenten. Nu werkt er één enkele verpleegster in de stad en de voorraad medicijnen is beperkt. Het dispensarium werd tijdens de aanvallen geplunderd: de koelkast waar de vaccins op de juiste temperatuur werden bewaard, werd vernield en de zonnepanelen voor energieaanvoer werken niet meer.
“Zoals verwacht, zijn de meest voorkomende gezondheidsproblemen in Korma malaria, diarreeziekten zoals dysenterie en huidaandoeningen”, verklaart de Cambry.
Als gevolg van de evaluatie, organiseert AZG een grootschalige vaccinatiecampagne tegen mazelen, die in de regio’s Jebel Si en Korma 80.000 kinderen tussen 6 maanden en 15 jaar moet bereiken. De campagne zal ook de regio’s van Kebkabyia en Saraf Omra bestrijken, waar al een ziekenhuis en gezondheidsklinieken van AZG aanwezig zijn.