Sociale media

  • NL
Open the menu

Abbott beslist over welke patiënten in arme landen de nieuwe versie krijgen van aidsgeneesmiddel


HIV/aidspatiënten in ontwikkelingslanden die dringend een verbeterde versie nodig hebben van de aidsremmer lopinavir/ritonavir, krijgen er nog steeds geen toegang toe van de enige fabrikant, Abbott Laboratories, aldus de internationale medische hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen (AZG).

Het bedrijf uit Chicago het nieuwe geneesmiddel begon te leveren aan een beperkt aantal AZG-projecten in Afrika tegen een kostprijs van $500 per patiënt per jaar na een moeilijke en lange procedure, Toch weigert Abbott het aan AZG te verkopen voor gebruik in haar programma's in Thailand en Guatemala. Het blijft ook talmen met de registratie ervan in ontwikkelingslanden. Dat leidt ertoe dat de nieuwe versie van lopinavir/ritonavir onbereikbaar en onbetaalbaar blijft voor het merendeel van de patiënten die het nodig hebben.
De nieuwe versie van lopinavir/ritonavir, een tweedelijnsmiddel tegen aids dat aanbevolen wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie, biedt een aantal cruciale voordelen in vergelijking met de oude versie. Zo hoeft de patiënt minder pillen te nemen, hoeft hij het geneesmiddel niet gekoeld te bewaren en zijn er ook geen voedingsbeperkingen. Zonder registratie is het geneesmiddel echter nagenoeg onmogelijk verkrijgbaar tegen welke prijs ook. In China is zelfs de oude versie niet beschikbaar, aangezien Abbott beslist heeft om het geneesmiddel er niet in de handel te brengen, al is het wel geregistreerd.
“Hier in Thailand, waar de temperaturen het grootste deel van het jaar oplopen tot boven de 30°C, biedt dit geneesmiddel een belangrijk voordeel omdat het niet langer gekoeld hoeft te worden. Abbott weigert echter om het te registreren", aldus dr. David Wilson van AZG in Thailand. "Volgens Abbott kunnen we ons best behelpen met het oude geneesmiddel, dat zelfs niet meer op de markt is in de VS. Toch is dit duidelijk slechts een 'tweede beste product', en bovendien is het hier gewoonweg onbetaalbaar. Door de kostprijs van $500 te beperken tot de armste ontwikkelingslanden, sluit Abbott HIV/aidspatiënten in andere ontwikkelingslanden bewust uit."
De ontwikkelingslanden hebben steeds meer nood aan tweedelijnsgeneesmiddelen voor patiënten die al een jarenlange behandeling achter de rug hebben. De vrees is echter groot dat nationale behandelingsprogramma's en financieringsagentschappen ze niet zullen kunnen betalen, want ze zijn veel duurder dan de eerstelijnsgeneesmiddelen. In Thailand rekent Abbott minstens $2.800 aan voor de oude versie van lopinavir/ritonavir. Met andere woorden: het kost ongeveer tien keer meer om een patiënt te behandelen die moet overschakelen op een tweedelijnsbehandeling met dit geneesmiddel.
“Dit is een schoolvoorbeeld van hoe nefast monopolies zijn voor de patiënt", aldus dr. Tido von Schoen-Angerer van de AZG-campagne Toegang tot Basisgeneesmiddelen. "Er is generische concurrentie nodig voor deze recentere basisgeneesmiddelen, want dat is de enige manier om ze betaalbaar en wereldwijd beschikbaar te maken. Het is niet aan een CEO in Chicago om uit te maken wie er toegang heeft tot een levensreddend geneesmiddel."