Sociale media

  • NL
Open the menu

Aantal gevallen van Marburg neemt af


Twee maanden nadat officieel de uitbraak van Marburg, een dodelijke hemorragische koorts, in Angola werd vastgesteld, is er voor het eerst positief nieuws te melden. Het aantal nieuwe besmettingen neemt af en de situatie in het provinciale ziekenhuis van Uige, een van de haarden van de epidemie, is verbeterd. Toch mogen we onze waakzaamheid niet verliezen. De epidemie is nog steeds niet volledig uitgeroeid.

Hoewel de maatregelen vruchten afwerpen, blijft AZG op haar hoede

Gezien de ernst van de situatie in het ziekenhuis van Uige begin mei (risico op kruisinfecties, waarbij patiënten in niet-geïsoleerde afdelingen van het ziekenhuis besmet raakten met Marburg), nam AZG het voortouw bij de infectiecontrole binnen het hospitaal. De genomen maatregelen bleken succesvol: er werden de afgelopen weken geen nieuwe besmettingen binnen de ziekenhuismuren vastgesteld en de met Marburg besmette personen worden nu gewoonlijk op tijd ontdekt, waardoor het ziekenhuispersoneel en andere patiënten niet langer aan de ziekte worden blootgesteld.
Aangemoedigd door deze zichtbare verbeteringen, toonde de Angolese overheid zich bereid om enkele ziekenhuisdiensten die eerder uit voorzorg werden gesloten, opnieuw open te stellen. Het voornemen om de normale bezigheden in het ziekenhuis terug op te nemen, en ook weer andere ziektes dan Marburg te gaan behandelen, is perfect te begrijpen en gerechtvaardigd. Toch waarschuwt AZG voor een heropening van de diensten. De kans bestaat dat de epidemie zich dan opnieuw over het ziekenhuis kan verspreiden. Het personeel dat momenteel beschikbaar is, volstaat maar net om een efficiënte controle uit te oefenen in de diensten die nu open zijn. Als de normale activiteiten zouden worden hernomen, zal eerst bijkomend personeel moeten worden geworven.
Ook in de gemeenschap is de situatie verbeterd. In het begin, toen de internationale interventie net van start ging, werden de teams die instonden voor het opruimen en begraven van de lijken, verschillende keren aangevallen. De bevolking had bezwaren tegen deze manier van begraven, omdat ze hierdoor hun traditionele rituelen niet konden uitvoeren. De gebruikte methodes werden daarom aangepast, om ze meer compatibel te maken met de plaatselijke tradities, zonder de veiligheid in gevaar te brengen. Verder werden de contacten met de gemeenschapsleiders versterkt, wat hielp om de maatregelen beter te doen aanvaarden. De bevolking begrijpt nu beter de taken die het medische personeel uitvoert en de teams van AZG hebben de laatste tijd geen incidenten meer gemeld.
Toch weigeren sommige families nog steeds om hun zieke familieleden naar het ziekenhuis te brengen, waardoor het risico op nieuwe besmettingen toeneemt. Geconfronteerd met deze weigering zijn de gezagshebbers er soms toe geneigd geweld te gebruiken om de zieken toch naar het ziekenhuis te sturen. Deze methode is echter vaak contraproductief. Bange families kunnen immers beslissen om uit het dorp weg te vluchten en hierdoor de epidemie naar andere gebieden verspreiden. Ook de nu al zo moeilijke opdracht om de mensen van het probleem bewust te maken, kan hierdoor beïnvloed raken. Zelfs indien de juiste inspanningen worden gedaan, kan de situatie nog erg instabiel zijn. Geduld en omzichtigheid zijn daarom onontbeerlijk. Een verkeerde stap kan een fatale terugslag teweegbrengen.
Momenteel beheert AZG een isolatie- en behandelingseenheid voor Marburg-patiënten in het provinciale ziekenhuis van Uige. Een aantal opleidingssessies werden georganiseerd voor het medische personeel, om er zeker van te zijn dat de strikte beschermingsmaatregelen correct worden toegepast. AZG-teams zorgen ook voor de desinfectie, een ambulancedienst en begrafenissen, terwijl AZG-psychologen de patiënten, hun families en de gemeenschap ondersteunen. Een totaal van 22 buitenlandse medewerkers – artsen, verpleegkundigen, logistieke medewerkers en psychologen – en 117 plaatselijke AZG-staf zijn momenteel in Uige werkzaam voor de Marburg-epidemie.