Sociale media

  • NL
Open the menu

3,7 miljoen dollar voor betere toegang tot gezondheidszorg voor arme patiënten


De Wereldbank heeft op 5 september beslist om 3,7 miljoen dollar vrij te maken voor subsidies aan het Health Equity Fund in Cambodja. Dit Fonds biedt hulp aan patiënten die zich geen ziekenhuisopname kunnen permitteren.

De Wereldbank heeft zich bij haar beslissing laten beïnvloeden door de overtuigende resultaten van een vernieuwend project van AZG in de operationele districten Sotnikum en Thmar Pouk. Deze Health Equity Fund-projecten gingen van start in 2000. Ze werden uitbesteed aan twee Cambodjaanse ngo's: de Cambodian Association for the Assistance to Families and Widows (CAAFW) en de Cambodian Family Development Services (CFDS). Het basisprincipe is arme patiënten verzorgen wanneer ze in het ziekenhuis opgenomen worden.
"De maatschappelijke werkers van CFDS en CAAFW verblijven in het ziekenhuiscomplex. Vandaar dat arme patiënten of hun familieleden makkelijk toegang hebben tot het Health Equity Fund", aldus Dominique Lapière, medisch coördinator voor AZG. "Deze mensen hebben geen geld om de opnamekosten te betalen, en sommigen hebben ook financiële steun nodig voor voedsel, basisvoorzieningen en vervoer. De steun die ze ontvangen, bedraagt 30 tot 100% van de totale kostprijs. Maar er is ook meer verdoken armoede: mensen die geld lenen of een deel van hun bezittingen verkopen om de ziekenhuiskosten te kunnen betalen. Het personeel gaat actief op zoek naar deze patiënten in de ziekenhuisafdelingen. Ze worden ondervraagd, om na te gaan in welke mate ze hun verblijf kunnen bekostigen. Deze mensen kunnen gedeeltelijke steun krijgen - 20 tot 40 % van de totale kosten. De omvang van de bijstand varieert dus van geval tot geval."
Het aantal patiënten dat steun krijgt van het Health Equity Fund is het voorbije jaar geleidelijk gestegen. Eind 2001 konden 25% van alle intern verpleegde patiënten in de twee districtziekenhuizen - ongeveer 200 tot 250 opnames per maand - hun ziekenhuiskosten betalen dankzij de bijdrage van het Fonds.
"Dankzij die steun kunnen de armen zich gratis laten behandelen in het ziekenhuis en hebben ze toegang tot andere bronnen van ziekenhuisfinanciering, zoals steun van de staat of van een internationale ngo", vervolgt Dominique Lapière. "Met 10 dollar steun van het Health Equity Fund kan de patiënt zich laten opnemen, terwijl de reële kostprijs van de opname 48 dollar bedraagt. Dit versterkend effect leidt tot een nog grotere overdracht van middelen aan de armen dan de totale kostprijs van het Health Equity Fund."
Hoewel het Health Equity Fund de toegang van de armen tot de gezondheidszorg heeft verbeterd, vinden heel wat potentiële begunstigden nog steeds niet de weg naar het ziekenhuis. Voor velen onder hen komt het Health Equity Fund te laat om hun welzijn te kunnen verbeteren. Ze hebben al tal van ondoeltreffende en dure behandelingen achter de rug in de informele sector (zoals traditionele behandelingen). Daardoor zitten ze financieel aan de grond op het ogenblik dat ze in het ziekenhuis belanden.
Om die nog altijd bestaande obstakels te overwinnen, levert AZG samen met haar partners inspanningen om de werking van het Health Equity Fund verder te verbeteren.