Sociale media

  • NL
Open the menu

24/24 medische zorg voor behandeling ondervoeding


De noodhulpactiviteiten van AZG in de zuidelijke zones van Ethiopië worden uitgebreid om het alarmerende aantal ondervoede kinderen in haar programma’s te kunnen opvangen.

Tot nu toe werden 9500 met ernstige ondervoeding verzorgd in Oromiya en de Southern Nations and Nationalities People Regions (SNNPR). Helaas stierven 96 van hen na hun opname in een van de stabilisatiecentra.
De meeste mensen hier zijn afhankelijk van de landbouw voor hun voedsel en hun basisinkomen,” verklaart Jean de Cambry, AZG-noodhulpcoördinator. "In sommige gebieden is er dit jaar te laat en te weinig regen gevallen. In combinatie met de hoge inflatie, de stijgende voedselprijzen, de lagere koopkracht en andere factoren, is de situatie voor velen onhoudbaar geworden.

AZG-teams hebben 5 stabilisatiecentra opgezet in Kyera en Sembete in Oromiya, en in Shinshicho, Gocho en Mudulla in de SNNPR. Deze structuren bieden de klok rond medische zorg aan ernstig ondervoede kinderen met complicaties zoals malaria of longontsteking. Tot nog toe werden 1538 kinderen opgenomen in deze centra. Momenteel krijgen er nog 320 kinderen medische zorg. Veel kinderen die zijn opgenomen in de AZG-programma’s vertonen oedemen – vochtophopingen – die typisch zijn voor kwashiorkor, een vorm van ernstige ondervoeding. In bepaalde gebieden in het district Kambata, in de SNNPR, zijn 9% van de ondervoede patiënten ouder dan 14 jaar, wat erg verontrustend is.

8046 kinderen in 42 therapeutische programma's

Ernstig ondervoede kinderen die niet lijden aan complicaties, worden ambulant behandeld in een van de therapeutische programma’s. Ze krijgen elke week therapeutische voeding mee naar huis, maar kunnen bij hun familie verblijven. Ze gaan elke week naar het programma en worden gevolgd door het medisch personeel van AZG. Indien nodig kunnen ze worden doorverwezen naar een stabilisatiecentrum. In totaal werden tot nog toe 8046 kinderen opgenomen in 42 therapeutische programma’s in verschillende districten in Oromiya en SNNPR.


© François Dumont

Rekening houdende met het totale aantal ernstig ondervoede patiënten in al onze structuren en de totale bevolking van kinderen onder de vijf jaar in de overeenstemmende districten, kunnen we stellen dat tussen 1% en 10% van de kinderbevolking symptomen van ernstige acute ondervoeding vertoont.

Het was een hele uitdaging om deze noodhulpactiviteiten snel op te starten, wat betreft voedselbevoorrading, logistiek en de kwaliteit van de medische hulp,” voegt Jean de Cambry eraan toe. “Terwijl een stabilisatiecentrum gewoonlijk zo’n 150 patiënten kan opnemen, moesten we in ons centrum in Kuyera meer dan 200 patiënten helpen.

Eind juni sloot AZG haar stabilisatiecentrum in Ropi, in Oromiya, en startte met het doorverwijzen van kinderen met medische complicaties naar het stabilisatiecentrum van Sembete. Tegelijkertijd opende AZG nieuwe therapeutische programma’s om haar activiteiten voortdurende te kunnen afstemmen op de noden.

Verhoging van de capaciteit is nodig

Voor de AZG-teams bestaat de volgende uitdaging uit het opnemen van matig ondervoede kinderen in hun programma’s. “Tot nu toe hadden onze teams enkel voldoende capaciteit om de ernstig ondervoede kinderen te behandelen”, zegt Jean de Cambry. “Maar in de gebieden waar we werken, verwachten we dat nog veel meer kinderen lijden aan matige ondervoeding. Ze lopen gevaar en hebben dringend nood aan voedingshulp.” De teams gaan verder met evaluaties en screening van jonge kinderen in andere gebieden. Waar nodig zullen ze starten met nieuwe therapeutische programma’s en distributies van extra voedselvoorraden voor families.

We verwachten niet dat de situatie snel zal verbeteren, aangezien in de zwaarst getroffen gebieden, pas over 2 tot 3 maanden geoogst wordt,” zegt Jean de Cambry. “Daarom is in deze zwaar getroffen zones dringend nood aan curatieve therapeutische centra en preventieve maatregelen zoals voedseldistributies.

AZG werkt in Ethiopië sinds 1984. Naast de voedingsinterventie, beheert AZG lange termijnprogramma’s in verschillende regio’s in het land. In de oostelijke Somaliregio behandelt AZG patiënten met tuberculose en biedt ze toegang tot basisgezondheidszorg in Cherrati. AZG beheert ook programma’s voor basisgezondheidszorg in Deghabur en Wardher, met een geïntegreerde voedingscomponent. In het noorden van het land werkt AZG in Humera, in de regio Tigray. AZG biedt er zorg en behandeling aan mensen met Kala Azar. Voorts beheert AZG in Abdurafi, in de regio Amhara, een programma voor preventie, zorg en behandeling van Kala Azar en HIV/aids.