Sociale media

  • NL
Open the menu

12 jaar na de genocide in Rwanda: vzw Mpore blijft bijstand verlenen


Na acht jaar steun aan het project Mpore, een initiatief om de overlevenden van de Rwandese genocide bijstand te verlenen, heeft AZG begin 2006 besloten zich terug te trekken om de overheid in de gelegenheid te stellen de financiering op zich te nemen. Zonder structurele oplossing is Mpore echter gedoemd nog vóór 2007 te verdwijnen.

Vrijdag 7 april herdenken we de 12de verjaardag van de genocide in Rwanda. In 1994 vonden tussen 800.000 en 1 miljoen personen in Rwanda de dood, toen de Hutu-meerderheid de Tutsi's begon uit te roeien. Tegenstanders van het regime werden achtervolgd en duizenden mensen werden vernederd en vermoord. Op het moment van de genocide was AZG actief in Rwanda. De organisatie riep meteen de wereld op om militair in te grijpen

"Sta weer op"

De overlevenden van de genocide hebben vaak alles verloren. Omdat velen van hen naar België zijn gevlucht, besloot AZG in 1998 in België het project "Mpore" op te zetten, om de Rwandezen in ons land psychologische bijstand te verlenen.
"Mpore" is een uitdrukking in Kinyarwanda die geen equivalent in het Nederlands heeft maar die zich ongeveer laat vertalen als "Sta weer op". Om de vluchtelingen van de genocide in de gelegenheid te stellen weer op te staan, organiseert Mpore praatgroepen, individuele consultaties en collectieve activiteiten voor mensen die gelijkaardige situaties hebben beleefd. Het doel is hen ruimte te bieden om te rouwen en hun leven opnieuw op te bouwen.

Het team van Mpore bestaat uit de projectverantwoordelijke – een psycholoog – en een projectbeheerder. "De praatgroepen komen één keer per maand bijeen in Luik, Brussel en Charleroi en er doen in totaal 90 mensen aan mee", legt projectleidster Martine Galand uit. "Daarnaast worden in Brussel, Namen en binnenkort ook in Luik, elke maand tussen 20 en 30 individuele consultaties verzorgd. En ten slotte organiseert het Mpore-team elk jaar een zomerkamp voor een vijftigtal kinderen, waar wij proberen hen bewust te maken van de enorme rijkdom van hun land van herkomst en de Rwandese cultuur."
Ter gelegenheid van de twaalfde verjaardag van de Rwandese genocide, organiseert Mpore op 20 mei 2006 een herdenking in de bijeenkomstruimte van Amazone (Middaglijnstraat 10, 1210 Sint-Joost-ten-Node). Op het programma staat: voorlezen van door de kinderen bedachte gedichten en liedjes, getuigenissen van jongeren en optredens van verscheidene Rwandeze artiesten.

Mpore moet overleven

Mpore is inmiddels een zelfstandige vzw. Na acht jaar ondersteuning van Mpore heeft AZG besloten zich terug te trekken, om de overheid in de gelegenheid te stellen de financiering van het project over te nemen. “Maar”, vertelt Martine Galand, "er is nog altijd geen structurele financieringsoplossing, ondanks de vele oproepen van de organisatie. Op het ogenblik hebben wij nog maar 70% van de benodigde middelen voor 2006 bijeen kunnen brengen en voor 2007 hebben we helemaal geen garanties!"
Zonder verdere steun is de vzw Mpore dus gedoemd volgend jaar te verdwijnen. En dat nu zij met zulke nieuwe uitdagingen kampt. Martine Galand: "Jongeren van 18 tot 25 jaar zijn een groep met wie het helemaal niet goed gaat. Zij geven uiting aan hun leed in de vorm van stilzwijgen. Terwijl de autoriteiten hun aandacht concentreren op jongeren die geweld plegen, trekken de jongeren met wie wij te maken krijgen, zich volledig in zichzelf terug. Het zelfmoordpercentage is hoog onder deze jongeren. Ze hebben maar zo weinig mensen met wie zij kunnen praten over de gruwelen die zij hebben meegemaakt..."
Wilt u meer weten over Mpore
Tel.: 0474/46.00.13 of 0495/69.94.60 – e-mail: mpore_belgique@yahoo.fr