Sociale media

  • NL
Open the menu

“Zonder operatie hadden ze hun ledematen wellicht niet meer”


AZG evalueerde de situatie in Eldoret na het geweld volgend op de verkiezingen in Kenia en vroeg chirurg Gary Myers om er de chirurgische afdeling van het ziekenhuis bij te staan.

Eldoret, 14 januari 2008
“Ik was echt geschrokken door de intensiteit van het geweld. Drie van mijn patiënten waren zo ernstig verwond door een panga (machete) dat ze bijna een amputatie moesten ondergaan. In mijn werk bij AZG is het hoogst ongewoon om breuken te zien die door blanke wapens zijn veroorzaakt. Hier vertoonde de helft van de patiënten dergelijke kwetsuren. Zonder operatie zouden ze hun ledematen wellicht niet meer hebben.

Het ziekenhuis van Eldoret is erg goed uitgerust. Bij volle capaciteit telt het 600 bedden, 4 operatiezalen, 4 chirurgen en meerdere specialisten, anesthesisten en verpleegkundigen. Maar door de recente schermutselingen werden zij duidelijk overstelpt. Net erna kregen ze te kampen met personeelsgebrek, want velen van hen, voornamelijk de verpleegkundigen, wonen buiten het stadscentrum en konden door de wegversperringen niet naar hun werk.

Eerst is AZG in Eldoret o.a. nagegaan of het ziekenhuis over voldoende medisch materiaal beschikte. Daar hebben we voor gezorgd, maar we merkten dat ook de chirurgische afdeling wat hulp kon gebruiken. Daarom kwam ik dus van Genève naar hier.

Vandaag, ongeveer twee weken nadat het geweld in Eldoret een piek bereikte, zijn de meeste vitale chirurgische noodingrepen uitgevoerd. Momenteel behandelen wij dus de overige patiënten die verzorging of een nieuwe ingreep nodig hebben. Ongeveer 110 tot 120 patiënten wachten nog op behandeling: 10 tot 15 van hen hebben brandwonden en de rest breuken door machetes of schotwonden.

Een deel van mijn werk hier bestaat uit het opereren van botbreuken. Door de zogenaamde fixatietechniek wordt de breuk verkleind. Het doet de breuk genezen, de pijn verzachten en helpt de ledematen opnieuw zo goed mogelijk te functioneren. Eén van de voordelen van deze techniek is het minimale risico op infecties, die ernstige problemen kunnen veroorzaken. Tijdens de chirurgische ingreep wordt een aantal pennen en schroeven aan weerszijden van de breuk bevestigd. De pennen en staven vormen dan het “externe frame”. Ondanks de externe fixatie van het bot, kan de patiënt zijn ledemaat nog bewegen, wat bij een gipsverband niet kan.

Mijn Keniaanse collega’s beschikten al over enkele schroeven en pennen die voor een dergelijke operatie nodig zijn. Bij mijn aankomst besefte ik echter dat we er ongetwijfeld veel meer nodig zouden hebben. Ik bestelde er dus bij de AZG-zetel in Genève en 24 uur later hadden we ze al tot onze beschikking. De voorraad van het ziekenhuis is bijna op, maar met het materiaal uit Genève zouden we bij nog een twintigtal patiënten deze chirurgische ingreep moeten kunnen toepassen.

Tot nu heb ik al 6 patiënten met deze externe fixatie kunnen opereren. Vanmorgen behandelde ik een 29-jarige man die een week geleden 2 keer in het been werd geschoten en die onmiddellijk in het ziekenhuis werd geopereerd. Omdat de kogels zijn dijbeen hadden gebroken, beslisten we tot een nieuwe operatie. Die duurde anderhalf uur en was geslaagd. Binnen een aantal dagen zou de jonge man het ziekenhuis op krukken moeten kunnen verlaten. Hij zal enkel nog voor nieuwe verbanden en voor revalidatie moeten terugkeren.

Het ziekenhuis was behoorlijk overstelpt na de schermutselingen, maar met de steun van AZG konden echter heel wat patiënten een behandeling genieten. Als alles goed gaat, zal het ziekenhuis snel opnieuw normaal kunnen functioneren en zal de hulp van AZG niet langer nodig zijn."