Sociale media

  • NL
Open the menu

“Seksueel geweld werpt een smet op onze samenleving."


Theresa Saday, 40 jaar, maakt het verschil voor de slachtoffers van één van de hardnekkige gevolgen van de 14 jaar durende bloederige burgeroorlog in Liberia: seksueel geweld. Het merendeel van de slachtoffers zijn kinderen. “Seksueel geweld werpt een smet op onze samenleving. Ik ben blij te kunnen spreken in naam van de jongeren die vaak niet gehoord worden."

Theresa is net als vele Liberiaanse ouders bang voor de veiligheid van de kinderen. Haar eigen dochter is 16 jaar en ze maakt zich dagelijks ongerust over haar welzijn en toekomst. Daarom is ze vandaag in Bushrod Island, een dichtbevolkt gebied in Monrovia waar Artsen Zonder Grenzen een programma rond seksueel geweld leidt.
“Elke dag ontmoet ik slachtoffers van seksueel geweld en hun ouders. Deze ontmoetingen motiveren mij en wakkeren mijn passie voor de strijd tegen dit geweld aan. Deze kinderen hebben mijn hulp nodig en ik wil dat de andere kinderen, vrouwen en mannen veilig zijn en respectvol behandeld worden.”
Intussen biedt Theresa met Artsen Zonder Grenzen al vijf jaar psychosociale en emotionele steun aan de slachtoffers van seksueel geweld en hun ouders. Samen met de sociaal werkers van Artsen Zonder Grenzen helpt zij slachtoffers en hun familie de stresserende en traumatische ervaringen rond seksueel misbruik te verwerken. Ze bouwt een vertrouwensband op en gaat samen met hen op zoek naar de beschikbare bijstand.
Artsen Zonder Grenzen maakt samen met het ministerie van Volksgezondheid en de politie deel uit van een speciale samenwerkingseenheid. Hierdoor kunnen de gevallen van seksueel misbruik uitgebreid gedocumenteerd worden en krijgen slachtoffers toegang tot medische bijstand en wettelijk advies. Maar het blijft keer op keer een grote uitdaging om de ouders en slachtoffers te overtuigen dat het goed is om aangifte te doen van seksueel geweld.
“We ontmoeten dagelijks ouders die niet tevreden zijn omdat hun – verkrachte of misbruikte – kinderen naar de politie zullen stappen. Deze ouders zijn bang, bang voor de veiligheid van hun kinderen. En dus komen ze met ons over hun zorgen praten en vragen ze ons om hulp." 
Theresa speelt ook een belangrijke rol door bij de overheid aan te dringen op gratis medische verzorging voor alle slachtoffers van seksueel geweld.  Haar ervaring in de twee gezondheidscentra en een ziekenhuis waar Artsen Zonder Grenzen werkt, geeft haar de kracht om openlijk te spreken over de razendsnelle stijging van seksueel geweld en de overheid te vragen hier iets aan te doen.
“Iedere week is opnieuw een uitdaging. Maar die vijf jaar bij Artsen Zonder Grenzen hebben me enorm veel bijgebracht. Onze samenleving gaat echter een gebroken toekomst tegemoet zolang onze kinderen geconfronteerd worden met dreigend seksueel misbruik of geweld.”

Vijf weken lang geeft Artsen Zonder Grenzen het woord aan slachtoffers van seksueel geweld. De organisatie heeft in verschillende landen projecten lopen om deze mannen, vrouwen en kinderen medisch, mentaal en sociaal te helpen. In maart publiceerde Artsen Zonder Grenzen het rapport 'Gebroken Levens' over wereldwijd seksueel geweld.

> Bezoek de website 'Gebroken Levens'