Sociale media

  • NL
Open the menu

MSF issue brief: Pushing the envelope

Sinds het Wereldfonds voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria zijn financieringsronde in 2011 stopzette, riepen Artsen Zonder Grenzen (AZG), overheden en mensen die door een van deze ziekten getroffen werden op om de programma's ter bestrijding van hiv, tbc en malaria op te voeren en terug op het goede spoor te helpen.

Een aantal cruciale programma's werden bevroren in afwachting van nieuwe financieringsmogelijkheden voor het Wereldfonds. De verwachte toekenning van middelen via het nieuwe financieringsmodel, in 2014, vormt de eerstvolgende jaren vrijwel de belangrijkste kans, aangezien het model zal bepalen of de strijd tegen deze drie dodelijke ziekten al dan niet kan worden opgevoerd. Maar zal het nieuwe financieringsmodel van het Wereldfonds landen wel toelaten om hun programma's voldoende aan te sterken?

Na jaren van hervormingen en maatregelen om het tekort aan middelen op te vangen, vormt het nieuwe financieringsmodel van het Wereldfonds een niet te missen kans. Als de landen deze kans met beide handen grijpen, verwacht AZG dat er verder vooruitgang kan worden geboekt. Het gebrek aan duidelijkheid omtrent het nieuwe financieringsmodel, op nationaal niveau, in combinatie met de lage subsidies, zou die vooruitgang echter in het gedrang kunnen brengen.

Deze oproep brengt de belangrijkste elementen van het nieuwe financieringsmodel in kaart. De implementatie ervan door de landen is van cruciaal belang. Het tweede deel wijst op enkele aandachtspunten volgens teams van Artsen Zonder Grenzen op het terrein, met name in de Democratische Republiek Congo, Guinee, Mozambique en Malawi, waar ze hiv bestrijden. Ze beschrijven de noden en uitdagingen waar landen rekening mee moeten houden bij het uitwerken van hun strategieën en beleidsnota's, met het oog op financiële steun.

Artsen Zonder Grenzen roept het Wereldfonds, de logistieke partners en alle andere betrokkenen op om consequent en duidelijk te communiceren over de verschillende onderdelen van het nieuwe financieringsmodel, met duidelijke richtlijnen over hoe hun beleidsnota's op een efficiënte manier hun eisen kunnen overbrengen en onderstrepen.

(document enkel in het Engels beschikbaar)