Sociale media

Open the menu

Specialist luchtoperaties

Het aantal openstaande posities voor dit profiel is momenteel beperkt. Kandidaten die aan alle vereisten voldoen en bovendien over de gevraagde troeven beschikken, hebben een grotere kans om gecontacteerd te worden op dit moment.

Als specialist luchtoperaties zie je erop toe dat de AZG-medewerkers de begunstigden kunnen bereiken via het luchtverkeer. Je stemt hiervoor de activiteiten af op de behoeften van uiteenlopende interne of externe actoren.

Je kan ook gevraagd worden om te onderhandelen over overeenkomsten of vereiste toelatingen, houdt contact met de betrokken autoriteiten en garandeert de correcte overdracht van het werk.

vereisten

  • Twee jaar beroepservaring; ervaring die relevant is voor de functie komt in aanmerking
  • Diploma hoger technisch onderwijs, lager technisch onderwijs met relevante ervaring Andere diploma’s en zelfstudie komen in aanmerking indien technische en organisatorische ervaring kan worden aangetoond.
  • Ervaring binnen een ngo is een troef
  • De waarden van het AZG handvest onderschrijven en zich aan de managementwaarden van de organisatie houden: respect, transparantie, verantwoordelijkheid, integriteit, vertrouwen, empowerment.

  • Naleving van de Verplichtingen voor Verantwoord Gedrag

  • Bereid zijn om op missie te vertrekken zonder partner en/of familie en om te werken in een onstabiele omgeving

  • Over een goede kennis van het Frans en Engels beschikken

duur van een missie

  • 6 tot 12 maanden