Sociale media

Open the menu

Manager personeelszaken en financiën

Als HR Manager zorg je voor een goede planning van de personeelszaken van de projecten. Je staat in voor de opvolging van het personeel, vanaf de aanwerving tot het einde van het contract. Je zorgt ervoor dat de nationale en de sociale wetgeving van het land nageleefd worden. 

Als verantwoordelijke Financiën sta je in voor het goede financiële beheer van een project. Dat omvat het opmaken en opvolgen van budgetten en prognoses, toezicht houden over de boekhouding, het geldbeheer van de thesaurie, de werking van het interne controlesysteem en het beheer van fondsen afkomstig van schenkers. 

Je staat in voor de organisatie en opleiding van het personeel dat betrokken is bij deze verschillende taken.

Vereisten

  • Diploma in financiën, personeelszaken, economie, management, of menswetenschappen. Een ander diploma kan ook in aanmerking genomen worden als je relevante beroepservaring in Human Resources en/of financieel beheer kan voorleggen.
  • 2 jaar relevante beroepservaring
  • Werkervaring in een ontwikkelingsland is een troef
  • De waarden van het AZG handvest onderschrijven en zich aan de managementwaarden van de organisatie houden: respect, transparantie, verantwoordelijkheid, integriteit, vertrouwen, empowerment.

  • Naleving van de Verplichtingen voor Verantwoord Gedrag

  • Bereid zijn om op missie te vertrekken zonder partner en/of familie en om te werken in een onstabiele omgeving

  • Over een goede kennis van het Frans en Engels beschikken

duur van een missie

  • 6 tot 12 maanden

ONTMOET Manager personeelszaken en financiën

  • Emilie Buyle – Project FIN/HR Manager (South Sudan). Lees haar verhaal.
  • Negasi begon in 1991 bij Artsen Zonder Grenzen als verpleegkundige. Hij kreeg de nodige steun om door te groeien naar een meer administratieve en financiële richting tot zelf uiteindelijk Financieel coordinator.  Lees zijn verhaal 

Negasi