Sociale media

Open the menu

Ingenieurs Zonder Grenzen (ISF)

ISF

ISF,  of Ingénieurs Sans Frontières, opgericht in 1990, is een vzw bestaande uit professionals met een interesse in ontwikkelingssamenwerking en humanitair werk die hun expertise ter beschikking willen stellen voor een meer solidaire wereld. ISF steunt initiatieven wereldwijd die een direct verband houden met ontwikkelingssamenwerking, in rurale of stedelijke contexten.

Met een focus op het gebruik van geschikte technologieën en het waarderen van de locale culturen en omgeving, is hun doel de economische onafhankelijkheid in het Zuiden, door de landen in het Zuiden.

ISF en Artsen Zonder Grenzen wisselen sinds 2018 kennis en ervaring uit. ISF is eveneens een belangrijke partner voor Artsen Zonder Grenzen in haar zoektocht naar ingenieursprofielen die op het terrein willen werken.