Sociale media

  • NL
Open the menu

Gezondheidszorg op instorten in Azaz, Syrië


Door hevige gevechten in het Noord-Syrische district Azaz, in het gouvernement Aleppo, zijn tienduizenden mensen op de vlucht geslagen en staat de reeds zeer zwakke gezondheidszorg op instorten. De ernstige humanitaire situatie in het gebied dreigt door het aanhoudende geweld steeds verder te verslechteren.

Bab Al Noor kamp in Noord-Syrië
Bab Al Noor kamp in Noord-Syrië

Veel vluchtelingen zoeken een veilig heenkomen in de grensgebieden met Turkije. De afgelopen dagen kwamen daar ongeveer 30.000 mensen aan. De meesten leven buiten de bestaande vluchtelingenkampen, waar al tienduizenden mensen verblijven die al eerder gevlucht zijn.

Artsen Zonder Grenzen waarschuwt dat de aanwezige hulporganisaties, die al zwaar overbelast zijn, de enorme noden onder de vluchtelingen niet meer aankunnen. ‘In de bestaande vluchtelingenkampen is geen ruimte om nieuwe vluchtelingen op te nemen,’ zegt landencoördinator Muskilda Zancada. ‘Voor veel mensen, onder wie kinderen en ouderen, dreigt het gevaar dat zij dagenlang buiten in de vrieskou zitten. We verwachten dat de medische noden, zoals longontsteking, enorm worden.’

Teams van Artsen Zonder Grenzen in Azaz delen essentiële hulpgoederen uit, zoals tenten en dekens. Zij richten zich vooral op de mensen buiten de vluchtelingenkampen, die tot nu toe nauwelijks hulp krijgen. Het ziekenhuis van Artsen Zonder Grenzen in het noorden van het district heeft haar capaciteit inmiddels uitgebreid. Elke dag geven medische teams er ongeveer 160 medische consulten, vooral voor luchtweginfecties.

Het geweld zet het kwetsbare zorgsysteem in het gebied echter onder enorme druk. Bij luchtaanvallen in Azaz en rondom de stad Aleppo zijn de afgelopen weken verschillende ziekenhuizen en klinieken geraakt. Artsen Zonder Grenzen roept alle strijdende partijen op aanvallen op de nog functionerende ziekenhuizen in het gebied onmiddellijk te staken.

‘Azaz is zwaar getroffen gedurende deze verschrikkelijke oorlog en nu zien we ook weer dat de zorg onder vuur ligt,’ zegt Zancada. ‘Vooral in het zuiden van het district is medisch personeel massaal gevlucht, zijn ziekenhuizen verlaten en is nauwelijks medische noodhulp. We zijn extreem bezorgd om de situatie.’