Sociale media

  • NL
Open the menu

Nieuwe werelddoelen VN sluiten niet aan bij huidige realiteit

Dossier

Nieuwe werelddoelen VN sluiten niet aan bij huidige realiteit

Bijgewerkt op ma, 09/28/2015 - 11:05


De duurzame ontwikkelingsdoelen (of werelddoelen) die eind 2015 de millenniumdoelen vervangen, zijn ambitieus, maar missen een concreet plan over hoe deze gerealiseerd kunnen worden. Dat stelt Artsen Zonder Grenzen in de aanloop naar de VN-top vanaf 25 september, waarin de VN-lidstaten de werelddoelen naar verwachting zullen goedkeuren.

De toekomstvisie van de VN mag de huidige realiteit niet uit het oog verliezen. © Drawnalism
De toekomstvisie van de VN mag de huidige realiteit niet uit het oog verliezen. © Drawnalism


De toekomstvisie van de VN mag de huidige realiteit niet uit het oog verliezen. © Drawnalism

Noden enorm

Met de nieuwe werelddoelen wil de VN onder meer gezondheidsproblemen uit de wereld helpen. Zo wil de VN in 2030 een einde hebben gemaakt aan de aids-, tuberculose- en malaria-epidemieën. De huidige inspanningen om diezelfde problematiek te lijf te gaan, blijven echter achter bij de enorme noden.

De toekomstvisie van de VN mag de huidige realiteit niet uit het oog verliezen. © Drawnalism

Huidige realiteit

Artsen zonder Grenzen stelt vast dat er nu een gebrek is aan goede zorg in de landen waar zij werkt. Teams van hulpverleners worden dagelijks geconfronteerd met humanitaire noodsituaties én met de impact van overheidsbeleid op bevolkingsgroepen. Het huidige ontwikkelings- en financieringsbeleid van veel landen sluiten niet aan bij de noden én niet bij de nieuwe werelddoelen. Vooral de armste, kwetsbaarste en meest gemarginaliseerde mensen krijgen veelal niet de hulp die zij nodig hebben.

Duidelijke plannen nodig

De toekomstvisie van de VN mag de huidige realiteit niet uit het oog verliezen. De nieuwe werelddoelen moeten gepaard gaan met duidelijke plannen en concrete acties om het gat met het wereldwijde gebrek aan zorg te overbruggen. De voortdurende ebola-epidemie en de huidige vluchtelingencrisis geven aan dat er nog veel werk aan de winkel is voordat de slogan van de werelddoelen – ‘leave no one behind’ – werkelijkheid kan worden.