Sociale media

  • NL
Open the menu

De gemeenschappen moeten een nog grotere rol spelen bij de verdeling van hiv-behandelingen

Een HIV centrum in Arua, Uganda © AZG / Isabel Corthier
Een HIV centrum in Arua, Uganda © AZG / Isabel Corthier

 

De uitbreiding van gemeenschapsgerichte modellen voor de verdeling van hiv-behandelingen is van cruciaal belang om aids op een duurzame manier te bestrijden. Dat staat in het verslag dat Artsen Zonder Grenzen (AZG) en UNAIDS op 20 april voorstelden.

Het verslag maakt gewag van innoverende modellen van AZG die de beschikbaarheid van antiretrovirale middelen moeten vergroten, rekening houdend met de dagelijkse realiteit van miljoenen mensen in lage-inkomenslanden die met het virus besmet zijn. Om betere resultaten te boeken met de nationale aidsprogramma's is er nood aan meer financiële middelen en gemeenschapsgerichte modellen.

Tom Decroo, coördinator operationeel onderzoek bij AZG, ziet het als volgt: “Dit document toont aan hoe gemeenschapsgerichte modellen voor de verdeling van antiretrovirale middelen een positieve invloed kunnen hebben op de beschikbaarheid van de hiv-behandelingen enerzijds en de gezondheid van mensen met hiv anderzijds. Het gaat hier echter niet om een universele oplossing. Om efficiënt te zijn moet elke strategie immers aangepast worden aan de specifieke situatie van de personen die een behandeling krijgen, die al naargelang de context verschilt. En toch tonen die elementen aan dat de gemeenschapsgerichte modellen voor de verdeling van antiretrovirale middelen en de manier waarop ze inspelen op de specifieke behoeften van de patiënten, wel degelijk efficiënt zijn en resultaat leveren.”

Ondanks de geboekte vooruitgang (13,6 miljoen mensen kregen in juni 2014 een behandeling tegen hiv) is de strijd tegen aids nog lang niet gestreden. Slechts 38 % van de volwassenen en minder dan een kwart van alle kinderen met hiv heeft toegang tot de middelen, waardoor ze nog een lang en gezond leven kunnen leiden.