Sociale media

Open the menu

Zambia

Zambie
Jaar AZG begon te werken in het land
1999

Cholera is een groot probleem voor de volksgezondheid in Zambia. Epidemieën komen meestal voor tijdens het regenseizoen in de informele nederzettingen in de hoofdstad Lusaka, waar de slechte hygiëne de verspreiding van de ziekte in de hand werkt.

Une femme reçoit une dose de vaccination orale contre le choléra
Deze vrouw krijgt een oraal vaccin tegen cholera toegediend in het district Kanyama © Laurence Hoenig, april 2016.

In januari hielpen we het ministerie van Volksgezondheid om een buitengewoon groot aantal patiënten te helpen tijdens een uitbraak van cholera in zuidelijk Lusaka. We boden de klok rond bijstand aan het cholerabehandelingscentrum (CTC) in het ziekenhuis van Chawama en trokken de capaciteit van het centrum op naar 41 bedden. Bovendien schoolden we het personeel bij over choleraprotocollen en preventiemaatregelen, onder meer op het vlak van hygiëne. We schonken medisch en logistiek materiaal aan het ziekenhuis en de omliggende gezondheidsfaciliteiten, en zetten toezicht- en doorverwijzingssystemen op om de opsporing van gevallen te verbeteren en ervoor te zorgen dat alle patiënten de nodige zorg kregen.

Volgens het vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties, de UNHCR, ving Zambia 40.917 vluchtelingen op in februari 2018, vooral uit het zuidoosten van de Democratische Republiek Congo. Velen van hen hadden onderdak gezocht in de overbevolkte kampen in Kenani en Mantapala. We zetten voedselprogramma's op en voerden ambulante consultaties uit in beide kampen.

In samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid vaccineerden we tijdens een dubbele vaccinatiecampagne meer dan 5.600 kinderen tegen mazelen en deelden we muggennetten en zeep uit.

Als voorbereiding op een mogelijke uitbraak van cholera zetten we een CTC met dertig bedden op in elk kamp en gaven we medische en logistieke vorming over cholera en voedingstoezicht aan elf gezondheidsvoorzieningen. Bovendien schonken we medische en logistieke benodigdheden en leidden we gezondheidspromotie- en vormingsactiviteiten.