Sociale media

Open the menu

Thailand

thailand
Jaar AZG begon te werken in het land
1976

Sinds 2018 biedt Artsen Zonder Grenzen geestelijke gezondheidszorg in de meest zuidelijke provincies van Thailand, waar jaren van onrust en geweld hun sporen hebben nagelaten.

Aan het begin van het jaar lanceerden we een project om de toegang tot geestelijke gezondheidszorg te verbeteren in de provincies Pattani, Yala en Narathiwat, aan de grens met Maleisië. Dat project wordt gevoerd in samenwerking met de afdeling Geestelijke Gezondheidszorg van het ministerie van Volksgezondheid en andere nationale, academische en maatschappelijke organisaties. Het beoogt bijstand te verlenen aan de meest kwetsbare leden binnen de gemeenschappen die getroffen worden door het heersende conflict. Speciale aandacht gaat uit naar mensen die uit zichzelf niet snel hulp zullen zoeken.

In januari openden we een begeleidingscentrum in Pattani. Later in het jaar richtten we nog een centrum op in Yala en troffen we voorbereidingen om de deuren van een derde begeleidingscentrum in Narathiwat te openen in januari 2019. Aanvankelijk spitste het project zich toe op vrouwen en kinderen, maar we breidden onze dienstverlening ook uit naar mannen die door het conflict getroffen zijn.

Onze teams leggen de nadruk op geestelijke gezondheidszorg en vergemakkelijken de toegang tot andere medische bijstand naargelang de behoeften. De psychologische ondersteuning bestaat uit individuele en groepstherapie, psychosociale training en stressmanagement. In 2018 organiseerden we op regelmatige basis sessies psycho-educatie, trainingen rond capaciteitsopbouw en workshops voor buurtverenigingen, vrijwilligers en lokale ngo's die werken met slachtoffers van het conflict.