Sociale media

Open the menu

Kirgizië

kirghizistan
Jaar AZG begon te werken in het land
1996

In 2018 voerde Artsen Zonder Grenzen onderzoek naar innovatieve manieren om patiënten met resistente tuberculose (tbc) bij te staan in het district Kara-Suu, waar het aantal tbc-gevallen hoger ligt dan elders in het land.

Kirgizië heeft een van de hoogste percentages van multiresistente tbc ter wereld. We helpen de zorgverlening dichter bij huis te brengen zodat de patiënten minder of zelfs helemaal geen tijd in het ziekenhuis moeten doorbrengen.

In 2018 voerden we behandelingen met videotoezicht in om de therapietrouw bij patiënten met multiresistente tbc in de hand te werken. We ondersteunden ook 103 eerstelijnszorgcentra in Kara-Suu bij het nemen van sputumstalen. Zo kan de screening van tbc gedecentraliseerd worden. Tegen het einde van het jaar deed 70% van de patiënten met multiresistente tbc in het district een beroep op ambulante zorg. Slechts een klein aantal was nog opgenomen om nauwlettend opgevolgd te worden en bijwerkingen tegen te gaan.

In maart werd het zevende regionale tbc-symposium van Artsen Zonder Grenzen in Bishkek gehouden. Daar kwamen meer dan 160 deskundigen uit Europa en Azië samen om te praten over nieuwe behandelingen en het gebruik van nieuwe diagnoseapparatuur en geneesmiddelen.

We troffen nog verdere voorbereidingen om met de klinische proef endTB te starten om aanzienlijk kortere, beter verdraagbare en injectievrije behandelingen voor multiresistente tbc te vinden. Helaas werd na drie jaar voorbereidingswerk besloten om de klinische test niet in Kirgizië te laten doorgaan omdat het te lang zou duren om een reglementaire goedkeuring te krijgen.

In Aidarken, in de provincie Batken, komen de meeste niet-overdraagbare aandoeningen van heel Kirgizië voor. We bleven daar dan ook die aandoeningen opsporen en behandelen, en verleenden gezondheidszorg aan zwangere vrouwen en kinderen.

Met de hulp van technische experts en in samenwerking met het ministerie van Noodsituaties voerden we ook een seismisch onderzoek waarin we het risico op een aardbeving voor de inwoners van Batken beoordeelden. Daarbij werd rekening gehouden met de mogelijkheid op verontreiniging met zware metalen omdat de regio tal van kwik- en antimoniummijnen telt.