Sociale media

Open the menu

Bangladesh

bangladesh
Jaar AZG begon te werken in het land
1985

Honderdduizenden Rohingya's wonen in Bangladesh nadat ze op de vlucht waren geslagen voor het gerichte geweld in Myanmar.

Het district Cox's Bazar in Bangladesh biedt sinds 1978 onderdak aan Rohingya-vluchtelingen die op de vlucht zijn voor het gerichte geweld in de naburige staat Rakhine in Myanmar. Het meest recente geweld, dat begon in augustus 2017, heeft een ongekende exodus veroorzaakt, waardoor honderdduizenden mensen gedwongen werden om in kampen met verslechterende omstandigheden te leven. Ongeveer 860.000 Rohingya-vluchtelingen leven op een oppervlakte van 26 vierkante kilometer.

Op dit moment verlenen we medische zorg in twee districten: Dhaka en Cox's Bazar, terwijl we werken aan het handhaven van onze reguliere medische respons. De huidige interventie in Cox's Bazar begon in 2009, toen het Kutupalong veldhospitaal werd opgericht om zowel vluchtelingen als de lokale gemeenschap te helpen.

In augustus 2017 hebben we de activiteiten opgeschaald en beheren we nu negen gezondheidszorgfaciliteiten in het district Cox's Bazar, waaronder drie ziekenhuizen, drie eerstelijnsgezondheidscentra en twee gespecialiseerde klinieken.

Bangladesh
Gebieden waar AZG actief was in 2022

Artsen Zonder Grenzen in Bangladesh in 2022

In Bangladesh biedt Artsen zonder Grenzen (AZG) gezondheidszorg aan Rohingya-vluchtelingen die zijn gevlucht voor vervolging in Myanmar. In 2022 ondersteunden we ook acties tegen overstromingen en uitbraken van diarree. 

Op 10 locaties in Cox's Bazar bieden onze teams verschillende diensten aan om te voorzien in de enorme gezondheidsbehoeften van de meer dan 920.000 Rohingya-vluchtelingen die in kampen leven, en van een groeiend aantal patiënten uit de gastgemeenschap. De activiteiten omvatten algemene gezondheidszorg, behandeling van chronische ziekten, psychosociale ondersteuning en vrouwengezondheidszorg. 

Vanaf maart zagen we een snelle toename van het aantal patiënten met schurft die het hele jaar aanhield, wat resulteerde in een aanzienlijke toename van het aantal opnames in onze faciliteiten. 

In april voerden we een onderzoek uit naar water, hygiëne en sanitaire voorzieningen in de vluchtelingenkampen, waaruit bleek dat 88 procent van de inwoners geen toegang had tot goede sanitaire voorzieningen, terwijl 76 procent van de beschikbare toiletten overvol was. 

In het district Kamrangirchar, in de hoofdstad Dhaka, hebben we samengewerkt met het Center for Injury Prevention and Research Bangladesh om een haalbaarheidsstudie uit te voeren in twee metaalfabrieken, gericht op het verbeteren van de werkveiligheid en het verminderen van letsel, met speciale aandacht voor vrouwelijke en jonge werknemers. 

In april zagen ziekenhuizen in Dhaka een toename van het aantal gevallen van acute waterige diarree. In reactie daarop doneerden onze teams zoutoplossingen en ander medisch materiaal aan het ministerie van Volksgezondheid. 

In juli ondersteunden AZG-teams de reactie van het Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee op een ernstige overstroming in Sylhet, in het noordoosten van het land. We deelden water, hygiëne en sanitatiepakketten uit aan huishoudens en hielden mobiele klinieken in boten, waar we medische noodhulp verleenden. 

Daarnaast bleven we technische ondersteuning bieden aan het ministerie van Volksgezondheid om gezondheidswerkers en de gemeenschap bewust te maken van de gevaren van methanolvergiftiging en droegen we bij aan de ontwikkeling van de nationale wet op de geestelijke gezondheid, die in 2022 werd uitgevaardigd.