Bangladesh

In 2016 is Artsen Zonder Grenzen in Bangladesh doorgegaan met het verstrekken van zorg aan kwetsbare mensen, onder andere de vele Rohingya die uit Myanmar zijn gevlucht. Op het einde van de zomer van 2017 werd die hulpverlening sterk uitgebreid, toen er honderdduizenden extra vluchtelinge uit Myanmar aankwamen.

Kutupalong

Dicht bij het noodkamp Kutupalong, in het district Cox’s Bazar, leidt Artsen Zonder Grenzen een kliniek die zowel aan de gevluchte Rohingya als aan de lokale bevolking alle mogelijke basiszorg en spoedeisende hulp verleent en ook over ziekenhuisbedden en een laboratorium beschikt. In de laatste twee maanden van 2015 steeg het aantal patiënten drastisch door de aanzienlijke toestroom van Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar, met name uit de noordelijke deelstaat Rakhine.

In november en december 2016behandelde het team 113 verwondingen die het gevolg waren van geweld, waaronder 17 schotwonden. Over het hele jaar 2016 hebben de teams 89.954 ambulante consultaties verricht, 2.491 mensen in het ziekenhuis opgenomen en 4.559 consultaties voor geestelijke gezondheid verstrekt. Ze hebben 103 slachtoffers van seksueel geweld behandeld, dubbel zoveel als in 2015. Daarnaast hebben ze ook 15.194 prenatale consultaties verricht. 

De sloppenwijk Kamrangirchar

In de sloppenwijk Kamrangirchar in de hoofdstad Dhaka biedt Artsen Zonder Grenzen reproductieve gezondheidszorg aan tienermeisjes. In 2016 heeft het team 4.578 prenatale consultaties verricht en geholpen bij 457 bevallingen. Het team heeft ook medische en psychologische steun verleend aan 535 slachtoffers van seksueel geweld en partnergeweld.

Daarnaast heeft het 2.324 sessies over gezinsplanning georganiseerd en aan 2.379 patiënten uit alle leeftijdscategorieën individuele psychologische zorg verstrekt. Artsen Zonder Grenzen gaat ook verder met zijn programma voor gezondheid op het werk voor de fabrieksarbeiders in Kamrangirchar en heeft er in 2016 in totaal 8.923 consultaties verstrekt.