Sociale media

Open the menu

Angola

Angola
Jaar AZG begon te werken in het land
1983

In 2018 ondersteunde Artsen Zonder Grenzen de gezondheidsautoriteiten van Angola om uitbraken van malaria en cholera het hoofd te bieden, maar ook om het epidemiologisch toezicht op deze en andere endemische ziekten te verbeteren.

Ons noodhulpteam ging in januari aan de slag in de provincie Huambo om de gezondheidsautoriteiten bij te staan en de uitbraak van malaria in de kiem te smoren. De ziekte trof vooral kinderen, die er doorgaans het meest kwetsbaar voor zijn.

Het team was gevestigd in het provinciaal ziekenhuis van Huambo, waar de zwaarste gevallen van malaria naar werden doorverwezen. We knapten een in onbruik geraakte afdeling op en konden zo het aantal bedden van 65 naar 150 optrekken. Omdat de regen en stijgende temperaturen de ernst van de uitbraak deden toenemen, boden we tot april bijkomende steun aan negen gemeentelijke ziekenhuizen.

Het noodhulpteam bood ook hulp aan het cholerabehandelingscentrum van Uige als antwoord op een uitbraak van cholera in de stad. Bovendien versterkte het team het toezichtsysteem bij de gemeenschap om nieuwe gevallen snel op te merken. Daarnaast gaven we opleidingen en schonken we materiaal om te helpen de uitbraak onder controle te houden.

Ondertussen werkten we samen met het ministerie van Volksgezondheid om de systematische inzameling en bekendmaking van epidemiologische gegevens te verbeteren. Daaruit vloeide een epidemiologische tienjarenanalyse voort van gegevens over de dertien voornaamste endemische ziekten in Angola. Het ministerie maakt vandaag gebruik van die bevindingen om de alarmsignalen voor specifieke ziekten als prioriteit te beschouwen.

Eind 2018 verlieten we Angola, maar we blijven de situatie opvolgen en staan paraat om bij te springen in geval van nieuwe noodsituaties.