Sociale media

  • NL
Open the menu

Bombardementen op AZG-ziekenhuis bemoeilijken hulpverlening in Irak


Bij de bombardementen op de Iraakse stad Tikrit op 13 juni raakte een ziekenhuis van Artsen Zonder Grenzen ernstig beschadigd. Artsen Zonder Grenzen vraagt dat de strijdende partijen het vereiste respect opbrengen voor de burgerbevolking, medische faciliteiten, en hulpverleners.

Verdeling van hulppakketten in Bashiqa. © AZG.
Verdeling van hulppakketten in Bashiqa. © AZG.

Het oplaaiende geweld in Irak zorgt voor een zorgwekkende humanitaire situatie, vooral in de westelijke provincie Anbar, en rond de noordelijke stad Mosul.

“Honderdduizenden mensen zijn gevlucht uit Mosul en Anbar. Zij verblijven nu in scholen, moskeeën, en onafgewerkte gebouwen, of bij familie. Zij hebben dringend nood aan water, onderdak, voedsel, en medische hulp,” zegt Fabio Borgione, hoofd van Artsen Zonder Grenzen in Irak.

“Maar humanitaire hulp verlenen is extreem moeilijk wanneer wij zelf onder vuur genomen worden. Dergelijke aanvallen brengen onze patiënten en onze medewerkers in gevaar, en snijden ons af van andere mensen die onze hulp nodig hebben.”

Desondanks slaagde teams van Artsen Zonder Grenzen erin om op zondag 15 juni hulppakketten te geven aan 250 families in het stadje Bashiqa, bij Mosul. In Bashiqa en in het nabijgelegen Tess-Kharab organiseert Artsen Zonder Grenzen ook mobiele hulpposten om de vluchtelingen medische zorg te verlenen.

De komende dagen wil Artsen Zonder Grenzen die mobiele hulpposten nog uitbreiden in de zone tussen Dohuk en Mosul, waar duizenden vluchtelingen verblijven. Daarnaast zijn er plannen om een ziekenhuis te openen in de stad Kirkuk, en zullen de bestaande teams in de steden Hajiwah and Tikrit – ondanks de bombardementen – versterkt worden.

In Tikrit verleent Artsen Zonder Grenzen sinds april 2014 hulp aan vluchtelingen uit de stad  in Fallujah. 3000 families ontvingen er al hygiënekits en dekens.

Artsen Zonder Grenzen werkt in Irak sinds 2006. Momenteel zijn er meer dan 300 medewerkers aan de slag. Om haar onafhankelijkheid te bewaren, aanvaardt Artsen Zonder Grenzen voor haar hulpverlening in Irak geen financiële steun van overheden, religieuze organisaties of internationale instanties.  

Hulpprojecten van Artsen Zonder Grenzen in Irak