Sociale media

Open the menu

"Onze rol is om deze crisis een menselijk karakter te geven"

Country
België
Theme
Epidemieën

Camille Coletta, uit Brussel, is gezondheidspromotor en maakt deel uit van onze teams die zich in België inzetten voor de strijd tegen Covid-19. Het is niet de eerste keer dat Camille in een epidemische context werkt. Ze werkte al mee in een project tegen de mazelen in Guinee en tegen ebola in de D.R. Congo. Volgens Camille is er geen twijfel over mogelijk: sensibilisering is essentieel om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Camille geeft momenteel advies aan de Brusselse woonzorgcentra. "Het is verwarrend. Meestal werk ik in het buitenland, nu moet ik een wel heel bijzondere situatie op korte tijd in me opnemen. Ook al ken ik de context, dit is een nieuwe wereld voor mij, ik moet alles leren. Ik had nog nooit in een woonzorgcentrum gewerkt, noch met ouderen of het personeel dat voor hen zorgt. Ik moest me daar dus aan aanpassen.”

Camille zit samen in een team met een verpleegkundige. Ze bezoeken de centra en spreken met het personeel. "Mijn rol is om de juiste praktijken aan te geven over hoe je besmetting kan vermijden. We beginnen altijd met een gesprek met de mensen die de centra beheren om te zien welke processen ze al hebben ingevoerd in hun centrum. We doen altijd een rondleiding door het gebouw om een idee te krijgen van waar we werken, want elk centrum is uniek. Wat je doet in het ene centrum kan je helaas niet overbrengen naar het andere. Het is ook een woonzorgcentrum en geen ziekenhuis, dus je moet vaak de medische protocollen aanpassen waar je gewoonlijk mee werkt. Als we bijvoorbeeld adviseren  om iemand te isoleren, moeten we er rekening mee houden dat ouderen soms maar weinig houvast hebben, hun kamer is in feite hun thuis. Een andere plek om te wonen is voor hen zeer verontrustend. We proberen ons zoveel mogelijk aan te passen aan de situatie en tegelijkertijd een menselijk karakter te geven aan deze gezondheidsstrijd.”

Niet zo verschillend van werken met ebola

De ervaring die Camille heeft met andere epidemieën is van onschatbare waarde voor haar. Om de verspreiding van Covid-19 te stoppen, moeten mensen begrijpen hoe de ziekte wordt overgedragen. "Hiervoor is duidelijke en begrijpelijke communicatie. En dat is de rol van een gezondheidspromotor. Ik breng de boodschappen dichterbij en maak ze menselijker. We komen met praktische oplossingen om de informatie zo concreet mogelijk te maken. Zonder dat kunnen de maatregelen soms een beetje abstract of aan de basis zinloos lijken. Gezondheidspromotie speelt een belangrijke rol, net zoals bij ebola.”

Camille legt uit dat er heel snel een vertrouwensband is ontstaan met de woonzorgcentra, omdat het een echte expertise-uitwisseling is. "De centra zijn altijd enorm gastvrij, we zijn vaak de eerste mensen van buitenaf die ze ontvangen en we delen onze technische expertise en kennis over de epidemie.  We leggen hen bijvoorbeeld het belang van persoonlijke uitrusting uit, hoe ze die moeten dragen, maar ook hoe ze die op de juiste manier kunnen verwijderen om besmetting te voorkomen. Dit moment is vaak erg kostbaar, het stelt ons soms ook gewoon in staat om te zien waar de prioriteiten liggen in moeilijke tijden. Het is ook soms een moment waarop ze hun ervaringen, hun emoties kunnen delen, want we mogen niet vergeten dat de bewoners die ze hebben verloren soms jarenlang in deze centra hebben gewoond en als familie voor het personeel waren.”

Hoop dat we lessen kunnen trekken: gezondheidszorg voor iedereen

De strijd tegen de epidemie in België deed Camille ook beseffen wat het personeel moet hebben gevoeld waarmee ze samenwerkte tijdens de ebola-uitbraak in D.R. Congo "De hele omgeving waarin we leven is stressvol, want er is altijd die angst om besmet te worden. Deze angst heeft invloed op al onze sociale relaties, ook buiten het werk. Je moet met beide kunnen omgaan. Maar voor één keer begrijpen mijn familie en vrienden echt wat ik doe en de ziekte waarmee ik bezig ben.

Camille legt uit dat ze wat ze doet ook kan toepassen om haar familie te sensibiliseren. Bijvoorbeeld door de geruchten die de ronde doen de kop in te drukken, iets waar Camille bij andere epidemieën al mee te maken heeft gehad. "Ik denk dat we nog lang tegen Covid-19 gaan knokken, niet noodzakelijkerwijs in België, maar ook in andere landen die niet het geluk hebben om over gezondheidssystemen als de onze te beschikken en waar de ziekte andere gevolgen zou kunnen hebben. Ik hoop echt dat we aan het einde van de crisis de juiste lessen kunnen trekken: dat zorgsystemen van fundamenteel belang zijn en dat we absoluut moeten blijven investeren in een gezondheidsrecht voor iedereen", concludeert Camille.