Sociale media

Open the menu

Logistiek medewerkster Sanny: “Ik houd altijd de patiënten in het achterhoofd”

Logistiek medewerkster Sanny is van Grieks-Egyptische origine en omschrijft zichzelf als polyvalent en technisch aangelegd. Ze had al bijna tien jaar ervaring opgedaan bij een andere ngo voor ze bij Artsen Zonder Grenzen (AZG) aan de slag ging. Als eerste taak bij AZG moest ze de logistieke aspecten van een fondsenwervings- en sensibiliseringscampagne in goede banen leiden. Daarvoor deed een vrachtwagen tal van Griekse dorpen aan. Daarna solliciteerde ze naar een functie op het terrein. Meer dan acht jaar en negen missies later vertelt ze over haar ervaringen.

Welke carrièrekansen kreeg je de voorbije acht jaar?

Bij AZG kan je snel opklimmen als je wil. Ik nam echter bewust mijn tijd. Ik wilde eerst een aantal keer op missie gaan als logistiek medewerkster om de verschillen tussen de projecten onderling onder de knie te krijgen en er zeker van te zijn dat ik er klaar voor was. Na drie missies kwam ik aan het hoofd te staan van een logistiek team en stond ik in voor de omkadering van grotere teams. Daarna deed ik een aantal korte missies als 'mobiel' logistiek medewerkster. Ik bezocht verschillende projecten en deelde mijn kennis. Vervolgens werd ik eerst adjunct-logistiek coördinatrice en vervolgens logistiek coördinatrice. 

Eigenlijk gaat mijn voorkeur uit naar langere missies, en niet zozeer naar de noodhulpmissies. Dan heb ik namelijk meer tijd om de context te begrijpen, kan ik op langere termijn plannen en zien hoe de nationale medewerkers aan autonomie winnen.

Kan je ons uitleggen wat een logistiek medewerker precies doet op het terrein?

Ik besefte al gauw dat de job niet echt strookt met het beeld dat ik ervan had. Ik dacht dat ik generatoren moest herstellen of autovelgen moest vervangen, maar in werkelijkheid komt er flink wat administratie bij kijken. Strategie en techniek staan centraal, naargelang de aard van het project, maar de job zelf is bijzonder afwisselend: strategische planning, vorming en coaching van teams, aanpassing volgens de verschillende omstandigheden, risicoanalyses enz. En dan heb ik het nog niet over de onvoorziene problemen: een stroomstoring, een wagen met panne, een generator die stilvalt, trage satellietverbindingen, een printer die het op een cruciaal moment begeeft … Het team moet alle klusjes in een mum van tijd klaren. 

lange missies versus korte missies

Eigenlijk gaat mijn voorkeur uit naar langere missies, en niet zozeer naar de noodhulpmissies. Dan heb ik namelijk meer tijd om de context te begrijpen, kan ik op langere termijn plannen en zien hoe de nationale medewerkers aan autonomie winnen.

Wat helpt je over de moeilijke momenten heen tijdens die lange missies?

Soms ga je zo op in je werk dat je haast vergeet waarom je daar bent: voor de patiënten. Het schenkt me veel voldoening als ik een patiënt een gezondheidspost of mobiele kliniek zie verlaten met een glimlach op het gezicht en te weten dat ik mijn steentje heb bijgedragen om die patiënt veilig ter plaatse te krijgen of de zorgvoorziening op te zetten. Op missie probeer ik wat tijd vrij te maken om het ziekenhuis binnen te gaan en een aantal patiënten te begroeten. Het helpt me om de dingen in perspectief te plaatsen en het schenkt me inspiratie om betere oplossingen te bedenken voor technische problemen. Ik ben er trots op dat ik kan bijdragen tot de best mogelijke zorg voor de patiënten.

1 / 4

Hoe werkt het logistieke en medische personeel samen?

Wanneer ik bij een project aankom, raadpleeg ik in eerste instantie het medisch personeel. Ik heb al zo veel van hen geleerd, bijvoorbeeld hoe de patiëntenstroom binnen een ziekenhuis werkt. Toch blijft het een ras apart, dat medisch personeel (lacht). Als ze iets nodig hebben, weten ze je altijd wel te vinden, waar je ook bent. Dan leggen ze uit welk logistiek probleem we absoluut - en uiteraard dringend - voor hen moeten oplossen.  Als logistiek medewerker is het dan jouw taak om af te wegen hoe je hen het best kan helpen. Volg je de richt- en beleidslijnen nauwgezet op, ook al duurt dat langer? Of kies je voor een snelle, 'slordige' oplossing die beter is voor de patiënt in de specifieke situatie?

Kan je ons een voorbeeld geven van hoe medisch en logistiek personeel samenwerkt?

Plaatsgebrek is een vaak voorkomend probleem in ziekenhuizen. Je kunt maar een beperkt aantal bedden in één ruimte plaatsen, maar het medisch personeel wil zo veel mogelijk patiënten helpen. Dat kan een groter risico op infecties met zich meebrengen. Als logistieke oplossing kan je een muur afbreken, in plaats van er – bijvoorbeeld – een nieuwe constructie naast te bouwen. Of soms kan er meer plaats vrijkomen of een vlottere doorgang worden gecreëerd als we de bedden in een andere richting plaatsen. Alle kasten uit de ruimte weghalen, is ook een optie. Het is niet altijd de meest duurzame oplossing, maar biedt alvast wat ademruimte tot je een langetermijnoplossing hebt gevonden.

Stootte je al op culturele barrières?

Als vrouw in een mannenwereldje? Jazeker, al vaak! Soms kunnen culturele gewoonten of taalbarrières het werk best uitdagend maken, maar ook grappig. Toen ik werd voorgesteld aan het team van chauffeurs op mijn eerste missie in de Centraal-Afrikaanse Republiek, moesten ze even lachen. Ze vonden het vreemd om een vrouwelijke teamleider te hebben. Later die dag nodigde ik hen uit voor een workshop banden en velgen vervangen. Geen van hen slaagde in de opdracht. Ik moest het hen leren en had zo al snel hun respect verdiend door mijn vaardigheden en gevoel voor humor te tonen. In Afghanistan bleek het zelfs makkelijker om het hele team (uitsluitend mannen) voor me te winnen. Ik gaf hen heel wat verantwoordelijkheden, nam hen in vertrouwen, betrok hen bij beslissingen en luisterde naar hen.

Is je motivatie veranderd in die acht jaar dat je voor AZG werkt?

Na al die jaren heb ik veel meer moed en meer energie. Dit soort werk is een hele uitdaging. Je moet alles achterlaten en erin slagen om je elders thuis te voelen. Bovendien moet je ook je plaats weten te vinden binnen het team. Telkens ik vertrek, ben ik wat angstig, vooral als ik naar een onrustige omgeving moet. Maar precies daar hebben de patiënten ons nodig. Ik put motivatie uit de hulp die ik hen kan bieden.

Welke eigenschappen zijn noodzakelijk voor een logistiek medewerker bij AZG?

Je moet goed kunnen luisteren, veel geduld hebben en altijd de begunstigden in het achterhoofd houden. Je moet ook flexibel en vindingrijk zijn. Zelfs al ben je vertrouwd met tal van logistieke aspecten, toch kan het erg moeilijk blijken om je kennis naar de specifieke situatie op het terrein te vertalen. Hoe zit het met de veiligheid? Zullen we problemen ervaren op de lokale markt? Zijn de wegen berijdbaar in het regenseizoen?

Je mag ook nooit vergeten dat je op bezoek bent in een ander land, en dat je respect moet tonen, de regels moet volgen en je aan de plaatselijke cultuur moet aanpassen.

Wat heb je nodig?

Het moeilijkste is om je logistieke kennis naar de plaatselijke realiteit te vertalen. Zal de hitte ons parten spelen? Hoe zit het met de veiligheid? Zullen we problemen ervaren op de lokale markt? Zijn de wegen berijdbaar in het regenseizoen?