Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG vraagt onmiddellijke sluiting opvangcentrum op Lampedusa


Het opvangcentrum voor migranten en asielzoekers op het Italiaanse eiland Lampedusa moet onmiddellijk geëvacueerd worden, zegt Artsen Zonder Grenzen. Het centrum moet tijdelijk gesloten worden om ingrijpende werken uit te voeren, zodat de minimumstandaarden voor opvang en menselijke waardigheid gerespecteerd kunnen worden.

Lampedusa, 2011. © Mattia Insolera
Lampedusa, 2011. © Mattia Insolera

Recente beelden uit het gesloten centrum toonden hoe migranten en asielzoekers bevolen werd zich uit te kleden, waarna ze natgespoten werden, blijkbaar in een poging om hen te behandelen voor huidziektes. De beelden veroorzaakten een golf van verontwaardiging bij de Italiaanse en Europese autoriteiten en illustreerden nog maar eens de afschuwelijke levensomstandigheden en het totale gebrek voor menselijke waardigheid in het centrum.

De dovemansoren van de overheid

“Onze teams hebben het centrum de voorbije maanden geregeld bezocht,” zegt Loris De Filipi, de voorzitter van de Italiaanse tak van Artsen Zonder Grenzen. “Elke keer zagen ze hoe het centrum overbevolkt was en hoe mensen buiten moesten slapen. Er is een gebrek aan respect voor de vertrouwelijkheid van medische gegevens; er zijn te weinig douches en toiletten; het personeel gedraagt zich ongepast; en het centrum is er niet op voorzien dat mensen er zo lang verblijven. Wij hebben deze zaken systematisch gerapporteerd aan de overheden, maar naar ons werd niet geluisterd. Er werd geen enkel gevolg aan gegeven.”

Het centrum op Lampedusa kan maximaal 240 mensen opvangen, maar vaak zitten er veel meer. De bedoeling is dat het zorgt voor het onthaal, eerste medische hulp en onderdak voor nieuw aangekomen migranten gedurende hun eerste 48 uur. Op dit moment kan het centrum die taak niet vervullen.

Medische hulp van lage kwaliteit

Het sterk beveiligde, gesloten centrum voldoet niet aan de minimumvereisten, zelfs niet voor opvang gedurende 48 uur, laat staan voor de periode van vier tot vijf maanden dat mensen er vaak zitten. Privébedrijven voorzien medische hulp van zeer lage kwaliteit, hoewel medische hulp eigenlijk de verantwoordelijkheid is van het ministerie van Volksgezondheid.

Artsen Zonder Grenzen dringt er sterk op aan dat de mensen in het centrum worden overgebracht naar geschiktere plaatsen. Teams van Artsen Zonder Grenzen staan klaar om onmiddellijk medische noodhulp te bieden tijdens en na de evacuatie. Artsen Zonder Grenzen is ook bereid om medisch hulp te voorzien in het centrum, althans wanneer dat zal voldoen aan aanvaardbare standaard en opnieuw een echt transitcentrum wordt waar mensen slechts 48 uur verblijven.

“Het enige antwoord van de Italiaanse autoriteiten op het laatste schandaal op Lampedusa is publieke verontwaardiging en de vervangen van de directie van het centrum,” zegt De Filipi. Dat is niet meer dan een doekje voor het bloeden en het negeert de onmenselijke realiteit in dit centrum. De mensen in het centrum hebben meer nodig dan Italiaanse en internationale verontwaardiging: ze hebben nood aan concrete actie én aan een menselijke behandeling.”