Sociale media

  • NL
Open the menu

Artsen Zonder Grenzen roept Servië en EU-lidstaten op asielzoekers en migranten beter te beschermen


Vluchtelingen, migranten en asielzoekers die hun leven op het spel zetten om Europa te bereiken, stranden in bossen en achtergelaten gebouwen in Servië, waar ze niet over voldoende voedsel en onderdak beschikken terwijl het er volop winter is. Teams van Artsen Zonder Grenzen zorgen voor hulpgoederen en dringende medische hulp. Artsen Zonder Grenzen roept de Servische overheid en de lidstaten van de Europese Unie (EU) op om de asielzoekers genoeg hulp en bescherming te bieden.

Een mobiele kliniek aan het werk in Bogovadja © Julie Remy
Een mobiele kliniek aan het werk in Bogovadja © Julie Remy

Volgens de Dublin-richtlijn moeten mensen die de EU illegaal binnenkomen, asiel aanvragen in het land waar ze het eerst aankomen. Maar door de slechte omstandigheden in Griekenland en Bulgarije zoeken migranten en asielzoekers steeds vaker via de Balkan hun weg naar Noord-Europa. Volgens het Servische asielbureau kwamen in 2014 zowat 16.500 asielzoekers, voornamelijk uit Syrië, Afghanistan en Sub-Saharaans Afrika, het land binnen in een poging een onderkomen en een waardig bestaan te vinden in Noord-Europa.

“De EU-lidstaten moet de uitwassen van hun asielpolitiek onder ogen zien. Ze moeten de geldende asielprocedures en de omstandigheden waarin vluchtelingen worden opgevangen, verbeteren”, zegt Stuart Alexander Zimble, coördinator voor Artsen Zonder Grenzen in de Balkan. Artsen Zonder Grenzen roept Griekenland, Bulgarije en de EU dan ook op daar snel werk van te maken.

Het gebrekkige opvangsysteem in Griekenland zet mensen aan om meer risico’s te nemen, zoals een beroep doen op smokkelnetwerken om Griekenland te verlaten. “De situatie in Griekenland is zo erg dat je hier niet kan blijven als asielzoeker”, zegt een Afghaanse vluchteling die 18 maanden verbleef in een detentiecentrum en dan doorreisde naar Macedonië en Servië.

In Servië vinden de asielzoekers onderkomen onder plastic zeilen, of in zelfgemaakte tenten terwijl het buiten tot min twintig graden kan worden in de winter. In Bogovadja wachten tientallen asielzoekers elke dag om hun asielaanvraag te registreren. Meestal werkt het asielbureau slechts een handvol registraties per dag af waardoor de mensen – vaak vrouwen en kinderen - in de bossen aan de rand van het dorp moeten wachten. In Subotica nabij de grens met Hongarije zoeken migranten onderdak in verlaten en gehavende gebouwen. Sommigen slapen buiten, verstopt in de velden, om de politie niet tegen het lijf te lopen.

Artsen Zonder Grenzen roept de lidstaten van de EU, en Hongarije in het bijzonder, op om geen onderdanen van derde landen* terug te sturen naar Servië. Servië moet op zijn beurt, met hulp van de Vluchtelingenorganisatie van de VN (UNHRC), de nodige hulp en internationale bescherming bieden aan asielzoekers. Het land moet ook haar capaciteit verhogen om iedereen die asiel aanvraagt te registreren en op een veilige, vriendelijke en efficiënte manier op te vangen in asielcentra.

Een team van Artsen Zonder Grenzen organiseert sinds december mobiele klinieken en deelt hulpgoederen uit aan de kwetsbare mensen in Bogovadja en Subotica. De meeste gezondheidsproblemen van de migranten hebben te maken met luchtweginfecties en huidziektes en zijn meestal te wijten aan het koude weer en aan de slechte hygiënische omstandigheden.

* Mensen die asiel aanvragen in één land, om vervolgens door te reizen naar een ander land, dat niet hun land van oorsprong is.