Sociale media

Open the menu

Artsen Zonder Grenzen in noodsituaties

Haiti

Gezondheidszorg waarborgen in moeilijke contexten is steeds een prioriteit voor Artsen Zonder Grenzen. Wij blijven ingrijpen daar waar de nood aan humanitaire zorg het grootst is. Dank u dat u onze medische teams de middelen geeft om hun werk te doen!

IK DOE NU EEN GIFT

COVID-19: mensen in extreme armoede vaccineren

In België is het mobiele team "Mobivax" in samenwerking met de Brusselse regering begonnen met de vaccinatie van daklozen, migranten en mensen zonder papieren. Zij bevinden zich vanwege hun status of sociale situatie vaak in de marge van de vaccinatiestrategie en hebben moeilijk toegang tot de opgezette centra. Daarnaast informeert het bewustmakingsteam van Mobivax (onder andere in daklozenopvangcentra, informele opvangstructuren, kraakpanden, enz.) deze kwetsbare groep over het belang van vaccinatie en over het feit dat het vrijwillig, gratis en anoniem is.

Haïti: chirurgisch team werkt de klok rond na de aardbeving

Volgens officiële cijfers zijn er bijna 2.200 doden en 12.000 gewonden gevallen. Sommige ziekenhuizen moesten hun patiënten evacueren, andere werden overstelpt en hadden een tekort aan medische apparatuur en geneesmiddelen. Wij hebben onze hulpverlening in het land opgevoerd; er zijn nu ruim 1.360 AZG-medewerkers actief. Vanuit ons bevoorradingscentrum in Neder-Over-Heembeek hebben onze logistieke teams in korte tijd meer dan 100 ton noodmateriaal klaargemaakt en verzonden.

Afghanistan

Afghanistan: onze teams blijven zorg verlenen te midden van chaos

Voor, tijdens en na de gevechten in augustus hebben AZG-teams hard gewerkt om de gewonden te behandelen en tegelijkertijd de gezondheidszorg draaiende te houden, die momenteel onder grote druk staat. Het is van vitaal belang dat deze wordt behouden. Veel ziekenhuizen en gezondheidscentra zijn gesloten, zodat er nog maar weinig plaatsen zijn waar patiënten terecht kunnen. Het is daarom van essentieel belang dat wij ons werk in Herat, Kandahar, Kunduz, Lashkar Gah en Khost kunnen voortzetten. Dit is alleen mogelijk omdat wij al jaren een houding van strikte neutraliteit tegenover alle partijen handhaven. In een land zo onrustig als Afghanistan zijn onze onafhankelijkheid en onpartijdigheid de enige garanties die ons in staat stellen onze patiënten te blijven verzorgen en de bevolking bij te staan, die op dit moment bijzonder kwetsbaar is.

Madagascar

Madagaskar: kinderen onder de 5 zijn onze prioriteit

Het land wordt momenteel getroffen door een uitzonderlijke en acute voedselcrisis, de situatie in de gebieden waarin wij werken is catastrofaal. Sinds maart hebben mobiele klinieken in meer dan 15 regio's in het zuiden van Madagaskar acuut ondervoede kinderen behandeld. We hebben 1.588 voedselrantsoenen (104 ton) uitgedeeld. In de komende maanden willen we hetzelfde aantal te verspreiden.

Transparantie maakt deel uit van ons DNA

Om u een idee te geven van wat we doen, stelt Artsen Zonder Grenzen haar Belgisch en internationaal jaarverslag 2020 aan u voor. U komt er te weten wat wij dankzij de giften van onze schenkers kunnen bereiken.

Jaarrapport_2020