Sociale media

Open the menu

1 jaar oorlog in Soedan: een medische en humanitaire ramp

1 jaar oorlog in Soedan: een medische en humanitaire ramp

Één jaar geleden, op 15 april 2023, brak er oorlog uit tussen het Soedanese leger en de Rapid Support Forces (RSF) in Khartoem en in het grootste deel van Soedan. Grote delen van het land worden geteisterd door aanhoudend geweld, waaronder hevige stadsoorlogen, beschietingen en luchtaanvallen. Naar schatting zijn er in totaal 15.000 dodelijke slachtoffers gevallen en raakten 8,5 miljoen mensen ontheemd en gevlucht, wat deze crisis de grootste crisis van interne ontheemden ter wereld maakt.

Ondanks deze alarmerende cijfers lijkt Soedan bijna niet op de internationale, politieke en media-agenda te staan. In de enorme medische en humanitaire behoeften wordt door de internationale gemeenschap nauwelijks voorzien. Artsen Zonder Grenzen is momenteel een van de enige humanitaire organisaties ter plaatse en heeft tot twee keer toe van de Soedanese autoriteiten geen toestemming gekregen om hulp te verlenen in gebieden die door Soedanese veiligheidstroepen worden gecontroleerd.

Ookal wordt AZG beperkt in medische hulpverlening, we behouden onze sleutelprojecten en schalen de activiteiten op in Darfur

We werken momenteel in 10 gebieden in Soedan. Een van onze belangrijkste projecten is in Khartoem, de hoofdstad van Soedan, in een algemeen ziekenhuis waar we momenteel een chirurgie- en trauma-afdeling runnen. We hebben ook een tweede project in de provincie Blauwe Nijl, verder naar het zuiden van het land, waar de regio traditioneel te maken heeft met hoge ondervoedingspercentages en epidemieën van overdraagbare ziekten.

In El Fasher, Darfur, versterken we onze activiteiten met een nieuw project. Momenteel wonen daar 1,5 miljoen mensen en elke dag komen er duizenden bij. Darfur is het epicentrum van de ondervoedingscrisis, die zich deze zomer dreigt uit te breiden naar andere delen van het land. Omdat het sterftecijfer in El Fasher door ondervoeding al rampzalig hoog is, zou dit nieuwe project in de komende weken van start gaan.

map

We geven alles wat we hebben, en gaan tot het uiterste

Na één jaar oorlog, doet mijn hart pijn omwille van het leed dat de oorlog heeft veroorzaakt - honger, gebrek aan gezondheidszorg en een onzekere toekomst. Toch zijn het de persoonlijke verhalen van de mensen die we helpen, hun uitdagingen maar ook hun hoop, die onze relatie veranderen van louter medisch naar diep menselijk.
Allaa Ahmed
|
Meer dan 5 jaar supervisor-verpleegkundige bij AZG

De voedselonzekerheid is zeer verontrustend: AZG heeft meer dan 30.000 mensen behandeld die aan acute ondervoeding leden. 

Het leven in het kamp staat in schril contrast met ons comfortabele bestaan in Khartoem. Mijn familie wordt geteisterd door ziekte, waardoor ze vaak naar de AZG-kliniek moeten voor hulp. Er is een groot tekort aan voedsel en water, waardoor we werk moeten zoeken om te overleven. Je zult gewoon sterven van de honger als je niet naar buiten gaat en alles probeert wat je kunt om te werken en aan klein geld te komen.
Chira Casah
|
24-jarige vluchteling uit Soedan

Gezien de omstandigheden waarin de mensen leven, is het risico op epidemieën verhoogd: AZG-teams hebben meer dan 100.000 gevallen van malaria gezien, meer dan 2.000 mensen behandeld voor cholera en enkele duizenden gevallen van mazelen gezien.

Toen we aankwamen in kamp Alagaya in Soedan, begonnen de kinderen ziek te worden. Ze hadden de mazelen. Mijn baby kreeg als eerste koorts en na een week de driejarige en later de negenjarige. Ze stierven. Ik moest mijn drie kinderen ver van huis begraven. Ver van iedereen die ze kenden. Ver van waar we naartoe gingen. Ik heb drie kinderen verloren en de andere twee vechten voor hun leven door ondervoeding.
Marta
|
Moeder van drie kinderen die stierven aan de mazelen

Artsen Zonder Grenzen zet gekwalificeerde medische teams in om chirurgische noodhulp te bieden aan slachtoffers van conflicten: zo hebben we meer dan 22.800 traumaslachtoffers geregistreerd en meer dan 4.600 chirurgische ingrepen uitgevoerd.

Het conflict dat Soedan teistert is onbeschrijflijk. We ontvluchten het ene oorlogsgebied om hier in Zuid-Soedan in een ander conflict terecht te komen. We hebben dringend hulp nodig en willen dat onze situatie bekend wordt. De toekomst blijft onzeker, vooral voor onze kinderen.
Mohammad Abakar
|
Uit Abyei, Zuid-Soedan

Andere medische activiteiten in conflictzones

Tussen 70 en 80% van de ziekenhuizen in conflictgebieden functioneren niet zoals het zou moeten. Artsen Zonder Grenzen levert medicijnen en ondersteunende diensten aan gezondheidscentra die niet alles hebben wat ze nodig hebben :

 • Maternale en pediatrische zorg
 • Seksuele en reproductieve zorg, waaronder medische en geestelijke gezondheidszorgondersteuning voor seksueel geweld 
 • Klinische en spoedeisende behandeling van medische aandoeningen, waaronder chronische ziekten
 • Eerstelijnsgezondheidszorg en behandeling van ondervoeding (zowel klinisch als poliklinisch)
 • Donaties van medicijnen en andere essentiële benodigdheden aan gezondheidszorgfaciliteiten
 • Vaccinaties en water- en sanitaire voorzieningen voor ontheemden
 • Respons op uitbraken van ziektes
   

Om aan de vele en dringende behoeften te voldoen, moet de humanitaire medische hulp in het hele land vergemakkelijkt en versterkt worden

Joël Ghazi - coördinator noodoperaties : "We moeten meer praten over Soedan"

Artsen Zonder Grenzen zet zich in om de meest kwetsbare en door conflicten getroffen bevolkingsgroepen te helpen door zich aan te passen aan de toenemende behoeften en het escalerende geweld. Maar onze wil alleen is niet genoeg.

We dringen er bij de strijdende partijen op aan om de blokkades van humanitaire operaties op te heffen en ervoor te zorgen dat medisch en humanitair personeel in alle veiligheid kan werken. Bovendien moet de humanitaire hulp, die momenteel zeer beperkt is, niet alleen worden vergemakkelijkt, maar ook dringend aanzienlijk worden uitgebreid.

Niet iedereen kan ter plekke patiënten behandelen, maar iedereen kan helpen

Wat kan je dan wel doen?

 • Spreek over Soedan. Ondanks de voortdurende humanitaire crisis beseffen maar weinig mensen hoe ernstig deze is. Door deze informatie te verspreiden, help je om meer mensen bewust te maken van de situatie in Soedan.

  Ik deel

 • Organiseer een geldinzamelingsactie voor Artsen Zonder Grenzen. Mobiliseer je vrienden, familie en collega's om ons te helpen tegemoet te komen aan de dringende medische behoeften van mensen die getroffen zijn door het conflict, zelfs als de media geen aandacht besteden aan deze crisis.

  Ik doe een inzameling

 • Maak een verschil. Elke donatie die je doet is een volgende stap in het bieden van praktische hulp aan de mensen in Soedan die dit hard nodig hebben. Door een financiële bijdrage te leveren, zorg je direct voor de middelen die nodig zijn om onze activiteiten ter plekke voort te zetten en essentiële hulp te bieden aan de mensen die door de crisis zijn getroffen.

  Ik doneer