Sociale media

  • NL
Open the menu

Oekraïne: stopzetten medische activiteiten AZG zal levensbedreigende gevolgen hebben voor duizenden


Op 19 oktober kreeg Artsen Zonder Grenzen te horen dat haar toestemming om in Donetsk te werken werd ingetrokken. Er werd ons gevraagd onze activiteiten onmiddellijk stop te zetten. Er kwam geen verdere toelichting over deze beslissing. Artsen Zonder Grenzen heeft haar activiteiten steeds afgetoetst met de plaatselijke autoriteiten en vindt dat deze samenwerking moet voortgezet worden, in het voordeel van de duizenden kwetsbare bewoners van de zelfverklaarde Volksrepubliek van Donetsk (DPR).

Dokter Wael tijdens een consultatie in het dorp Stepanovka, regio Donetsk. © Amnon Gutman
Dokter Wael tijdens een consultatie in het dorp Stepanovka, regio Donetsk. © Amnon Gutman

“We zijn geschokt door deze plotse wending”, zegt Bart Janssens, Directeur Operaties van AZG. “Dit zal levensbedreigende gevolgen hebben voor de patiënten die wij achterlaten. We vragen aan het Humanitair Comité van DPR om haar beslissing te herzien zodat we ons werk kunnen hervatten”.

Sinds het begin van het conflict in mei 2014 heeft Artsen Zonder Grenzen geneesmiddelen en materiaal uitgedeeld aan 170 medische faciliteiten. Hiermee konden oorlogsgewonden en patiënten met chronische ziekten behandeld worden. AZG organiseert sinds mei 2015 mobiele teams in plaatsen waar dokters en verplegers zijn gevlucht, of waar de apotheken leeg zijn. Deze teams voerden tot dusver 85.000 consultaties uit, samen met de plaatselijke gezondheidsinstanties.

“We zijn vrijwel de enige organisatie die een tuberculosebehandeling biedt in gevangenissen, insuline voorziet voor diabetespatiënten en dialyseproducten voor nierfalen”, stelt Janssens. “Door de stopzetting van onze activiteiten worden duizenden patiënten met chronische ziekten van de ene dag op de andere aan hun lot overgelaten.”

Artsen Zonder Grenzen voorziet vandaag 77% van de insuline voor volwassen diabetespatiënten in het gebied dat beheerd wordt door DPR. Onze teams voorzien ook 90% van de producten voor een dialysebehandeling. “Zonder regelmatige toevoer van deze behandelingen, kunnen zeer zware complicaties optreden. Er zijn weinig alternatieven voor deze mensen. We zijn erg ongerust.”

Zo’n 150 gevangenen met multiresistente tuberculose zullen nu niet langer toegang hebben tot de behandeling die ze sinds 2011 van AZG ontvangen. “Er is een groot risico dat de gezondheid van deze patiënten zeer snel zal verslechteren. De onderbreking van een behandeling voor multiresistente tuberculose verminderd de kans op genezing heel sterk, zelfs indien ze later de behandeling opnieuw opstarten, als ze al die kans krijgen”, aldus Janssens. “Gevangenissen in Ukraine staan erom bekend heel veel patiënten met resistente tuberculose te herbergen.

Artsen Zonder Grenzen werkt sinds 2011 in het oosten van Oekraïne en voorzag in medische en humanitaire hulp met mobiele teams. De organisatie schonk ook goederen aan medische structuren aan beide zijden van het conflict sinds mei 2014. De projecten van Artsen Zonder Grenzen in Oekraïne worden uitsluitend gefinancierd door privé-geld, de organisatie aanvaardt geen enkele vorm van overheidsfinanciering.