Sociale media

  • NL
Open the menu

Ziektes door overstromingen bestrijden en voorkomen


De AZG-teams verzorgen de zieken en staan in voor de distributie van materiaal om de blootstelling aan regen en koude en het gebruik van besmet water te beperken.

In de Indiase deelstaat Bihar richtten overstromingen ernstige schade aan, nadat op 20 augustus een dijk van de rivier Kosia aan Nepalese zijde het had begeven. Het water volgde een weg waar al jarenlang geen water meer had gestroomd en zette verschillende gebieden blank, zowel aan Indiase als aan Nepalese zijde. Enkele weken later waren er verwoestende overstromingen – deze keer als gevolg van de hevige moessonregens – in de delta van de rivier Mahanad, meer bepaald in de deelstaat Orissa. AZG neemt deel aan de hulpacties die door de regering en andere hulporganisaties op touw worden gezet.

Medische en materiële hulp in Bihar

De teams zijn actief in verscheidene districten die zwaar getroffen zijn door de overstromingen: Araria, Supaul, Saharsa en Madhepura. De rondtrekkende artsen hebben er tot op vandaag al meer dan 12.500 consulten gegeven. De meest voorkomende ziektes zijn diarree, luchtwegeninfecties en huidproblemen. Kant-en-klare therapeutische voedselporties worden toegediend aan ondervoede kinderen en zwangere vrouwen of moeders die borstvoeding geven. Om de verspreiding van virussen tegen te gaan werd een vaccinatiecampagne tegen mazelen georganiseerd voor 15.000 kinderen. Bovendien werden nog eens 10.000 mensen ingeënt tegen polio. 800.000 waterzuiveringstabletten zullen ter beschikking worden gesteld. Al is er voorlopig niet echt sprake van een epidemie, toch is diarree de belangrijkste doodsoorzaak.
AZG deelt de medische gegevens met het gezondheidssysteem om voorbereid te zijn wanneer er alsnog een epidemie uitbreekt. Heel wat mensen in de getroffen gebieden zijn hun bezittingen verloren. Daarom zorgen de teams ook voor basisvoorzieningen zoals dekens, kleren, beddenlakens, plastic zeilen, kookgerei en zeep. Na een eerste groep van 6.500 gezinnen, breidt de bedeling zich verder uit naar nog eens 9.500 andere gezinnen. In totaal zullen zo ongeveer 90.000 mensen het hoogstnodige gekregen hebben voor hun dagelijkse bestaan.

Andere overstromingen in de deelstaat Orissa

Het water heeft zich inmiddels teruggetrokken in zowat de hele noordoostelijke deelstaat Orissa. Nu blijkt pas hoe zwaar sommige gebieden, zoals Khurda en Puri, getroffen zijn. Overheden en plaatselijke hulporganisaties hebben dan ook snel noodhulp georganiseerd in de vorm voedsel- en drinkwaterbedeling en het verschaffen van tijdelijk onderdak. Een deel van de getroffen bevolking is al naar huis teruggekeerd, anderen vinden een onderkomen bij vrienden of familie. In hun halfverwoeste huizen wachten gezinnen op de beloofde financiële steun van de overheid. Veel rijstboeren moesten machteloos toezien hoe hun gewassen kapotgingen en zullen in januari niets kunnen oogsten. Twee gebieden staan nog gedeeltelijk onder water, met name de streek rond Delang en Kanas. Hier kwam een nieuw AZG-team op 5 oktober de noodhulp versterken.

Artsen te voet of per boot

De eerste levensnoodzakelijke goederen zijn intussen aan meer dan 1.000 gezinnen verdeeld, maar er blijft vooral nood aan medische hulp. De toegangswegen tot bepaalde dorpen blijven onberijdbaar en de artsen begeven zich te voet of per boot naar drie geïsoleerde zones om er medische zorg te verstrekken. De inwoners van de andere dorpen kunnen terecht in de gezondheidscentra maar geschoold medisch personeel is daar schaars (5 artsen voor 22 centra) en het aantal ziektes als gevolg van de overstromingen is immens.
AZG is ook actief in de gezondheidscentra van Godisgoda en Indipur, die instaan voor een totaal van 25.000 mensen. Op een week tijd werden in die ziekenhuizen meer dan 1.350 mensen verzorgd. Ondanks de maatregelen van de overheid om het water te zuiveren en het risico op epidemieën in te dijken, blijven de bacteriën zich verspreiden via de waterplaatsen. De bevolking gebruikt deze immers nog steeds om te drinken, kleren en voedingsmiddelen te wassen en dieren te drenken of als openbare toiletten. De teams geven daarom ook voorlichting over de na te leven hygiënische maatregelen.