Sociale media

  • NL
Open the menu

Zes maanden na de cycloon Nargis

Zes maanden geleden verwoestte cycloon Nargis in Myanmar, met 130.000 doden en vermisten als gevolg. Maar de mensen in Myanmar hebben getoond dat ze taai zijn en de eerste tekenen van verbetering zijn zichtbaar.

“Veel mensen vonden het dit jaar het mooiste lichtfestival ooit. De start was niet erg goed; in het begin vreesden de mensen dat er geen kaarsen of middelen zouden zijn om the vieren. Maar we adviseerden vrouwen om in groepjes te werken en hun materiaal samen te leggen. Het resultaat overtrof alle verwachtingen. Het is een symbool van hoop voor de toekomst,” vertelt Ruth Ulrich, verantwoordelijke geestelijke gezondheidszorg in de Irrawaddy Delta.

Selectieve blindheid
Zes maanden geleden verwoestte cycloon Nargis de Irrawwady Delta in Myanmar, met naar schatting 130.000 doden en vermisten als gevolg. De regio is drastisch veranderd. De littekens van de orkaan zijn vandaag overal zichtbaar, niet in het minst in geesten van de slachtoffers en hun aanhoudende kwetsbaarheid. Voedsel, drinkbaar water en levensonderhoud blijven de belangrijkste aandachtspunten, vooral in de moeilijk bereikbare gebieden. Maar de mensen in de Delta hebben getoond dat ze taai zijn, en de eerste tekenen van verbetering zijn zichtbaar. Een ongezien aantal internationale NGO’s heeft, samen met de overheid, veel moeite gedaan om de situatie te stabiliseren en de noodzakelijke hulp bij het herstel te bieden. Daardoor kan Artsen Zonder Grenzen nu heel wat programma’s overdragen aan andere actoren en zich verder concentreren op gebieden die de hulp harder nodig hebben. Het contrast met plaatsen die niet getroffen werden door Nargis is immers groot. Daar vecht AZG tegen chronische en dringende nood aan gezondheidszorg, omdat de overheid noch de internationale gemeenschap er investeert. Deze selectieve blindheid voor de noden in het hele land, onder meer wat betreft HIV/aids, tuberculose en malaria, kost elk jaar het leven aan duizenden mensen, zonder ooit het nieuws te halen.
Hulpverlening is mogelijk
Nargis heeft met alle verschrikkingen Myanmar weer internationale aandacht gegeven en ook de moeilijkheden om in het land aan humanitaire hulp te verstrekken aangetoond. Hulpverlening in Myanmar is niet gemakkelijk door tal van factoren, niet in het minst de streng gecontroleerde toegang tot het land, een overweldigende administratie en sterk gepolitiseerde context. Maar belangrijker nog is dat werd getoond dat humanitaire hulpverlening wel ondanks alles mogelijk is. AZG doet dat al vijftien jaar, zonder toegevingen te doen op vlak van onafhankelijk of verantwoordelijkheid. Dat is niet eenvoudig, maar het is onweerlegbaar noodzakelijk als mensen hulp moeten krijgen om gezond en waardig te kunnen leven. Het is even noodzakelijk dat de autoriteiten hun inspanningen opdrijven om de noodlijdende bevolking te helpen en om mogelijkheid te geven aan anderen die dat doen. De nood aan gezondheidszorg van ontelbare mensen in het hele land vraagt onmiddellijke aandacht om zinloos lijden te voorkomen. Dat is geen kwestie van politiek, maar van mensenlevens redden. Lees deel 2 > meer over de cycloon Nargis Lees deel 3 > meer over de problematische situatie in Myanmar