Sociale media

  • NL
Open the menu

VS leven plicht niet na om gezondheidssysteem te ondersteunen


De coalitie onder leiding van de Verenigde Staten leeft haar verplichting volgens internationaal humanitair recht om de gezondheid en het welzijn van het Iraakse volk te garanderen, onvoldoende na. Dat verklaart de internationale medische hulporganisatie AZG vandaag. Dringende medische noden worden niet vervuld en de ontregelde situatie in de ziekenhuizen betekent een reële bedreiging voor de volksgezondheid. AZG dringt er nogmaals bij de coalitie, als bezettende macht, op aan om onmiddellijk haar verantwoordelijkheid op te nemen inzake de medische noden van het Iraakse volk, wat tot dusver nog niet is gebeurd.

"Na drie weken van VS-bezetting en een maandenlange voorbereiding van deze oorlog, heeft Bagdad - een stad ter grootte van Houston en Chicago samen - nog steeds geen geheel functionerende ziekenhuizen," verklaart Dr. Morten Rostrup, internationaal voorzitter van AZG, die zopas terugkeerde na zes weken Bagdad. "Chaos en politieke moeilijkheden in Bagdad en elders hebben het gezondheidssysteem in wanorde achter gelaten. En dat terwijl recente bombardementen, ondermeer met clusterbommen, en aanhoudende vijandelijkheden, met ook gewonde burgers tot gevolg, de toegang tot gezondheidszorg reeds aanzienlijk bemoeilijken."
De VS gaven voorrang aan inspanningen en aangelegenheden inzake administratie, daarbij de organisatie van onmiddellijke bijstand aan de gewonden uit het oog verliezend. Ze schoten ook tekort in het tijdig verzekeren van veiligheid voor ziekenhuizen en medisch personeel. De ziekenhuizen in Bagdad zijn vervuild, velen zijn leeggeroofd en er is geen adequaat ambulancesysteem. Mensen die gewond werden tijdens de oorlog en die vluchtten of uit het ziekenhuis ontslagen werden tijdens de anarchie van de eerste dagen van de VS-bezetting, wisten nauwelijks waarheen voor de verdere verzorging van hun veelal ernstige verwondingen, waaronder amputaties. Aangezien de ziekenhuizen momenteel nog niet volop functioneren, worden mensen nog steeds vroegtijdig ontslagen. Chronisch zieken - zoals diabetici, epileptici of nierlijders - kunnen nergens heen voor medicijnen. Iraaks medisch personeel is nog altijd niet betaald. In de ziekenhuizen die MSF bezocht in Bagdad en andere delen van het land - waaronder Amarah, Basrah, Karbala en Nasariya - zijn er levensbedreigende ziekten, zoals tuberculose en kala azar, die onbehandeld blijven als gevolg van een gebrek aan medicijnen.
AZG heeft geprobeerd de leemten in medische bijstand in Bagdad en elders te vullen door het leveren van geneesmiddelen, voorraden en bijstand waar nodig. Maar een gebrek aan organisatie om aan de dringende gezondheidsnoden te beantwoorden, de machtsstrijd en het uitblijven van duidelijke richtlijnen inzake autoriteit in de Iraakse ziekenhuizen en het gezondheidssysteem in zijn geheel, zijn een zware belasting op de gezondheidssituatie in het land.
"Gelukkig hebben onze teams in Bagdad en elders in het land nog geen tekenen gezien van epidemieën, grote volksverplaatsingen of acute ondervoeding die een gigantische ramp zouden kunnen betekenen, vergelijkbaar met wat we vandaag elders waarnemen in de wereld," zegt Dr. Rostrup.
"Toch zijn er belangrijke noden op het vlak van gezondheid die nog niet worden aangepakt, en een verder uitstel door de VS in het herstel van medische basisdiensten kost levens en verhoogt het risico op epidemieën en andere gezondheidsproblemen."
AZG heeft momenteel 30 internationale hulpverleners in Irak en de buurlanden. Ze voeren evaluaties uit in alle grote steden, zoals Bagdad, Basra, Karbala, Tikrit, Nasariya en Mossul, om de noden na te gaan en medische bijstand te leveren waar nodig.