Sociale media

  • NL
Open the menu

Voedselcrisis in Niger: AZG roept op tot snelle mobilisatie van hulpverleners


Een voedingsenquête die door AZG werd uitgevoerd in de Zinder-regio in Niger brengt een zorgelijke voedseltoestand aan het licht die almaar slechter wordt. Er zijn geen aanwijzingen dat deze alarmerende situatie in de nabije toekomst zal verbeteren. Volgens de enquête die AZG en Epicentre in augustus in de Zinder-regio uitvoerden (tegelijk met een retrospectief onderzoek naar het sterftecijfer), wordt ongeveer een kind op vijf in het gebied door ondervoeding getroffen. Bij de kinderen jonger dan 30 maanden is de situatie nog dramatischer. In deze leeftijdscategorie is een kind op drie ondervoed en treft acute zware ondervoeding 5,6% van de kinderen.

Tienduizenden lijden nog steeds aan ondervoeding en de nood om hen te verzorgen neemt niet af, verre van. Vorige week werden dan ook bijna 1.000 ernstig ondervoede kinderen opgenomen in onze structuren voor medische en voedingsopvolging in Zinder. In dezelfde regio bereikt het sterftecijfer eveneens verontrustende waarden. Sinds het begin van de crisis bedraagt het aantal sterftegevallen bij kinderen jonger dan 5 jaar 4,1 per 10.000 per dag, of dubbel zo hoog als de alarmdrempel. De studie toont aan dat de kindersterfte nog hoger is tussen april en augustus. Tijdens deze meest recente periode overleden 5,3 / 10.000 kinderen per dag, wat wijst op een verslechtering van de toestand tijdens de afgelopen maanden.
De resultaten van het onderzoek naar de bestaande voedselreserves in de onderzochte gebieden zijn even alarmerend. Meer dan 90% van de ondervraagde gezinnen geeft aan momenteel niet meer over de nodige reserves te beschikken om de komende weken het hoofd te bieden. "Al maandenlang wijzen we de publieke opinie en de internationale gemeenschap op de snelle verslechtering van de voedselsituatie en de dringende nood aan mobilisatie van hulpverleners", verklaart Christian Captier, Algemeen Directeur van de Zwitserse afdeling van AZG tijdens zijn bezoek aan Zinder. "De crisis bereikt momenteel haar meest kritieke fase en we constateren elke dag meer en meer dat het antwoord op deze voedselcrisis verre van adequaat is. Het is van vitaal belang dat de ernstig ondervoede kinderen massaal worden opgenomen. Zoniet zal de humanitaire catastrofe nog tragischer en onaanvaardbaarder zijn."
Artsen zonder Grenzen is vandaag aanwezig in de regio's Maradi, Tahoua, Zinder, Diffa en Tilaberi. Sinds januari 2005 hebben de teams van AZG meer dan 30.000 ernstig ondervoede kinderen opgenomen.
Artsen zonder Grenzen schat dat het in de getroffen regio's tegen het einde van het jaar waarschijnlijk meer dan 40.000 ernstig ondervoede kinderen zal behandeld hebben.
Niettegenstaande de uitbouw van aanzienlijke voedselhulp in het land, blijven duizenden kinderen aan de rand van zware ondervoeding. En ondanks de toegenomen aandacht voor de situatie van de kwetsbare bevolking van Niger van de afgelopen weken en het bezoek van Kofi Annan, zijn de dringende noden van de bevolking nog steeds niet gedekt.