Sociale media

  • NL
Open the menu

Vandaag de Afghanen…en morgen?


AZG wenst eraan te herinneren dat de veiligheid in Afghanistan extreem fragiel blijft. Dit soort van onveilige situatie en veralgemeend geweld treft ook nog tal van andere landen. Voor AZG moeten de Belgische autoriteiten daarom voorzien in de mogelijkheid om een complementair statuut toe te kennen aan elke persoon die veralgemeend geweld in zijn land ontvlucht en niet valt onder de criteria van de Vluchtelingenconventie van Genève (1951).

AZG herinnert eraan dat de minimale veiligheidsvereisten in Afghanistan niet zijn vervuld om de repatriëring van de vluchtelingen naar hun land van oorsprong mogelijk te maken. Actief in meerdere provincies in Noord-Afghanistan getuigen de teams van AZG van deze realiteit: "Vandaag leeft de Afghaanse bevolking in een onveilig klimaat, hun leven wordt dagelijks bedreigd door banditisme en gewapende conflicten, de juridische instellingen zijn nog steeds niet in ere hersteld en de algemene ontwapening heeft nog steeds niet plaatsgevonden", legt Brice de le Vingne uit, landverantwoordelijke van AZG-België in Mazar-i-Sharif in noordelijk Afghanistan.
Vandaag heeft een deel van de Afghaanse gemeenschap in België zijn toevlucht genomen tot extreme middelen om de aandacht te vestigen op hun lot. Het is niet onmogelijk dat morgen ook andere gemeenschappen, die eveneens afkomstig zijn uit gevaarlijke landen zoals bijv. Irak of Liberia, zich zullen mobiliseren om een aangepast statuut en bescherming te bekomen.
Het is essentieel dat de maatregelen die door de Belgische autoriteiten voor de Afghanen worden getroffen tegemoetkomen aan de humanitaire behoeften en een degelijke en duurzame bescherming garanderen. Voor AZG is het uitstellen of opschorten van het bevel om het grondgebied te verlaten een te precair systeem van bescherming, dat de betrokken personen veeleer in de clandestiniteit duwt, met ernstige gevolgen op o.a. het vlak van toegang tot gezondheidszorg.
"Sommige van de personen die bij ons op consultatie komen in het kader van psycho-sociale medische programma's vertonen fysieke of psychische trauma's als gevolg van de slechte behandeling die ze ondergingen in hun land van oorsprong.", zegt dokter Pierre Ryckmans van de Belgische Projecten van AZG, "Maar toch krijgen ze het vluchtelingenstatuut niet, noch een andere vorm van bescherming. Ook wordt niet erkend dat ze effectief het slachtoffer waren van geweld."
AZG vraagt dan ook om een complementair statuut voor elke persoon die niet past binnen de criteria van de Vluchtelingenconventie van Genève van 1951 - zoals mensen die veralgemeend geweld in hun land ontvluchten. Met dit verzoek, dat al meerdere jaren door verschillende organisaties geuit wordt, moet vandaag dringend rekening gehouden worden.