Sociale media

  • NL
Open the menu

Urgentie in Darfur


De ontheemde burgerbevolking in Darfur (Soedan), die reeds te maken kreeg met de slachtpartijen die in vele dorpen werden uitgevoerd door regeringsgezinde milities, blijft het doelwit van gewelddadige aanvallen en verkrachtingen in de regio waar de ontheemden samengekomen zijn. Volgens de internationale humanitaire medische hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen (AZG) is er een massaal tekort aan bijstand. Hulpoperaties in de regio zijn te gering om tegemoet te komen aan de massale behoeften, en zullen in hun huidige vorm daarom niet in staat zijn een hongersnood te voorkomen. Deze hongersnood is volledig veroorzaakt door menselijke factoren en zal tienduizenden mensenlevens eisen.

AZG en het epidemiologisch onderzoekscentrum Epicentre voerden pas een onderzoek uit in de stad Mornay in West-Darfur waar 80.000 ontheemden in een kamp verblijven. De studie toont aan dat 1 op 20 personen de dood vond tijdens aanvallen op 111 dorpen tussen september 2003 en februari 2004. De aanvallers passen de tactiek van de verbrande aarde toe. Volwassen mannen waren de belangrijkste slachtoffers, maar ook vrouwen en kinderen werden vermoord. Vandaag zijn 1 op 5 kinderen in het ontheemdenkamp ernstig ondervoed. De onregelmatige en ontoereikende voedselbedelingen slagen er niet in tegemoet te komen aan de basisbehoeften van deze mensen die reeds verzwakt zijn door geweld, ontheemding en ontbering.
Dezelfde milities die de aanvallen uitvoerden, controleren nu de periferie van het ontheemdenkamp. Hierdoor zijn de ontheemden in feite gevangenen en leven ze in constante vrees. Mannen lopen het risico vermoord te worden indien ze het kamp verlaten. Sommige vrouwen die buiten het kamp op zoek waren naar voedsel en andere levensnoodzakelijke middelen zijn geslagen en verkracht. In de voorbije 9 weken hebben de medische teams van AZG 132 slachtoffers van dergelijk geweld behandeld.
De ontheemden zijn de voorbije maanden volledig afhankelijk geweest van externe bijstand, maar er is onvoldoende hulp om te overleven. In Mornay sterven elke maand 200 mensen, en niets wijst erop dat er tijdig voldoende hulp zal toekomen om een grootschalige menselijke catastrofe te voorkomen.
AZG werkt sinds september 2003 in Darfur. Vandaag zijn er 96 internationale medewerkers en 1.800 Soedanese hulpverleners actief. Ze geven medische en nutritionele bijstand in een regio met meer dan 400.000 ontheemden. De teams voeren medische consultaties en hospitalisaties uit, ze behandelen mensen die het slachtoffer waren van geweld en zorgen voor ernstig en matig ondervoede kinderen. AZG verschaft water en verdeelt voedsel en andere levensnoodzakelijke middelen. Deze hulpacties vinden plaats in Mornay, Zalingei, Nyertiti, Kerenik, El Genina, Garsila in West-Darfur; Nyala en Kass in Zuid-Darfur; Kebkabiya in Noord-Darfur. Nog andere teams verlenen hulp aan Soedanezen die hun toevlucht zochten in buurland Tsjaad in Adre, Birak, Tine, Iriba en Guereda.