Sociale media

Open the menu

Update Noordwest-Syrië: grensovergang Bab Al-Hawa blijft nog (minstens) 6 maanden langer open

Update: grensovergang wordt verlengd

De VN-Veiligheidsraad heeft op 13 juli dan toch beslist om grensovergang Bab Al-Hawa in Noordwest-Syrië open te houden. Daarmee wordt levensreddende humanitaire hulp voor meer dan 4 miljoen mensen in het gebied verzekerd. Minder goed nieuws is dan weer dan de verlenging van Bab Al-Hawa slechts voor de komende zes maanden geldt. Bab-Al Hawa is de enige goedgekeurde humanitaire doorgangspost naar Noordwest-Syrië. Grensoverschrijdende hulp blijft van vitaal belang voor ontelbare, kwetsbare Syriërs. Voor hen is er gewoon geen alternatief om de hulp te krijgen, die ze zo hard nodig hebben.

Onze eerdere oproep: Bab Al-Hawa moet openblijven!

Artsen Zonder Grenzen (AZG) roept de VN-Veiligheidsraad op om de grensoverschrijdende resolutie, die op 10 juli 2022 verstrijkt, voor de levering van humanitaire hulp via de grensovergang Bab Al-Hawa in Noordwest-Syrië te verlengen.

60% van de bevolking in dit gebied, waarvan meer dan de helft binnenlands ontheemd is, dreigt de toegang tot dringend noodzakelijke humanitaire en medische hulp te verliezen indien de resolutie niet wordt verlengd. 

Na 11 jaar conflict is de Bab Al-Hawa grensovergang aan de Syrisch-Turkse grens nu de enige goedgekeurde humanitaire grensovergang naar Noordwest-Syrië. Op 10 juli zal de resolutie in stemming worden gebracht en kan deze laatste toegangsweg tot Noordwest-Syrië worden afgesloten.

Het niet verlengen van deze vergunning zou de al uitzichtloze humanitaire situatie in Noordwest-Syrië alleen maar verergeren. Van de 4,4 miljoen mensen die in het noordwesten van Syrië wonen, hebben er 4,1 miljoen humanitaire hulp nodig. De toegang tot medische zorg blijft voor velen moeilijk wegens de onveiligheid, de afstand tot de gezondheidsfaciliteiten en de kosten van diensten of vervoer. Elke maand worden meer dan 2,4 miljoen mensen in nood in de regio geholpen met grensoverschrijdende operaties.

De altijd aanwezige dreiging van een niet-verlenging van de grensoverschrijdende resolutie hangt als een zwaard van Damocles boven de bevolking van Noordwest-Syrië, tegen de achtergrond van overweldigende humanitaire en medische noden en een ernstige economische crisis.
door

Claire San Filippo

hoofd van de missie van AZG in Syrië

De meeste ziekenhuizen zouden niet over de nodige medische apparatuur beschikken om te kunnen functioneren

In 2021 werd meer dan 99% van de uitrusting en de geneesmiddelen van AzG in het noordwesten van Syrië geleverd via Bab Al-Hawa. Indien de resolutie niet wordt verlengd, zouden de meeste ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen niet over de medische apparatuur beschikken die zij nodig hebben om te functioneren. AzG zou meer moeilijkheden ondervinden om de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te bereiken en zou gedwongen zijn de omvang en de kwaliteit van de in Noordwest-Syrië verleende gezondheidshulp te herzien.

VN-Veiligheidsraad moet essentiële grensoverschrijdende hulp voor Noordwest-Syrië verlengen

Elf jaar conflict, de Covid-19 pandemie, de verergerende economische crisis, sancties en het effect van de oorlog in Oekraïne op de voedsel- en brandstofprijzen hebben de levensomstandigheden van de mensen in Syrië nog verder verslechterd. Volgens de VN hebben meer dan 14,6 miljoen mensen humanitaire hulp nodig, een stijging met 1,2 miljoen ten opzichte van 2021. De prijzen van de voedselpakketten rijzen de pan uit en hebben de hoogste gemiddelde prijs ooit bereikt sinds het begin van de monitoring in 2013. 90% van de bevolking leeft nog steeds onder de armoedegrens.

Hulpverlening via de Bab Al-Hawa grensovergang blijft de snelste, meest efficiënte, transparante en goedkoopste manier om humanitaire hulp het noordwesten van Syrië binnen te krijgen. Er is momenteel geen haalbaar alternatief voor dit mechanisme.

De VN-Veiligheidsraad moet levensreddende grensoverschrijdende operaties hervatten. Als deze levensader wordt afgesneden, zal de toegang van miljoenen mensen tot basisvoedsel, -water en -gezondheidszorg drastisch worden beperkt en zullen er doden vallen.
door

Claire San Filippo

Hoofd van de missie van AZG in Syrië