Sociale media

  • NL
Open the menu

update Gaza


Sinds maandag 3 maart 2008 is het rustiger in de Gazastrook. Tijdens de crisis schonk AZG medisch materiaal aan een aantal gezondheidscentra en zijn de medische teams de noden op de voet blijven volgen. Onze teams houden zich klaar om de volgende dagen nieuwe patiënten op te nemen.

Volgens de huidige balans vielen er ongeveer 120 doden en 360 gewonden, waaronder vrouwen en kinderen. Er worden nog steeds slachtoffers bevrijd uit de overblijfselen van vernielde gebouwen. De meerderheid van de patiënten moet gehospitaliseerd worden en het sterftecijfer ligt erg hoog, 25% van de gewonden overlijdt.

75 nieuwe opvangplaatsen

Onze klinieken zijn opnieuw open en we zijn opnieuw gestart met postoperatieve zorgen in de steden Gaza en Khan Younis. We willen patiënten opvangen die zijn doorverwezen door de afdeling chirurgie van het ziekenhuis van Shifa (de eerste patiënt werd vorige dinsdag doorverwezen) en door andere structuren, en deze patiënten helpen.
Op donderdag 6 maart hebben onze teams de toestand geëvalueerd in drie ziekenhuizen (Shifa, Kemal Edwan en Al Awda) : 24 patiënten kunnen terecht in onze postoperatieve afdelingen. Op zondag 9 maart werden evaluaties gehouden in de regio van Jabaliya. Ook van daaruit zullen gewonden worden doorverwezen. De volgende weken worden nog 75 nieuwe opvangplaatsen voor patiënten gecreëerd in onze programma’s. Dit aantal houdt momenteel geen rekening met de talrijke gewonden die werden geopereerd in Egypte, en die vervolgens postoperatieve zorgen nodig hebben.
Om tegemoet te komen aan de grotere noden, wordt een extra mobiel medisch team ingezet in het noorden van de Gazastrook. Ook de andere teams zullen worden versterkt en er wordt een wachtdienst gewaarborgd in onze consultatiebureau's. De mobiele medische teams zijn opnieuw van start gegaan met hun thuisbezoeken aan patiënten die postoperatieve zorg nodig hebben, maar zich niet kunnen verplaatsen.
Vanuit onze noodvoorraad hebben we medisch materiaal (zoals infusen) en medicijnen verdeeld. Na een nieuwe evaluatie van de noden, hebben we verband- en hechtingsmateriaal geleverd aan de spoeddiensten van Shifa en verschillende andere ziekenhuizen in het noorden van de Gazastrook. Daarnaast zullen we de spoeddienst van Shifa kunnen ontlasten met minder ingrijpende chirurgische zorgen, zoals hechtingen.

Gaza, waar de toestand al jaren verslechtert

De huidige humanitaire crisis in Gaza komt uitgebreid aan bod in de media en wordt onder de aandacht gebracht door de hele internationale gemeenschap en de NGO’s. AZG wil erop wijzen dat deze verslechtering niet nieuw is en dat zij het gevolg is van verschillende politieke en economische factoren, en verergerd wordt door de blokkade.
Onze teams op het terrein stellen vast dat de gezondheidssituatie in de Palestijnse gebieden onafgebroken verslechtert. Volgens AZG-landverantwoordelijke Duncan hebben "het dubbele conflict, Israëlisch-Palestijns en tussen Palestijnen onderling, en de blokkade in de Gazastrook, zware gevolgen voor het gezondheidssysteem. Gevolgen die zich laten voelen in onze activiteiten".
Het jarenlange Israëlisch-Palestijns conflict en het geweld. Het economische embargo en de verstrenging ervan afgelopen januari, met name op de aanvoer van elektriciteit en brandstof. De confrontatie tussen Palestijnen onderling vorige zomer, waarbij ziekenhuizen het doelwit waren. Stakingen van het verplegend personeel. Het zijn allemaal factoren die de toegang tot zorg belemmeren. Het jongste geweld heeft opnieuw bijgedragen aan de verzwakking van het gezondheidssysteem in de bezette Palestijnse gebieden.
Desondanks stellen onze teams vast dat de ziekenhuizen de levensreddende zorgen zijn blijven waarborgen. Via geregelde schenkingen kon AZG de tekorten aan medisch materiaal en medicijnen mee helpen opvangen.
De gezondheidsstructuren van de Gazastrook zijn bijzonder kwetsbaar geworden. Ook nadat de huidige crisis uit de media is verdwenen, zal de verslechtering gewoon verder gaan.