Sociale media

  • NL
Open the menu

Uitzichtloze situatie voor duizenden ontheemden in Katanga


De afgelopen twee maanden hebben meer dan 18.000 mensen hun toevlucht gezocht in het dorp Dubie, in de onrustige provincie Katanga in de Democratische Republiek Congo. Ze zijn op de vlucht geslagen voor de gevechten tussen het Congolese leger en de Mai Mai, een plaatselijke militie. Velen onder hen verkeerden bij hun aankomst in een erbarmelijke toestand en hadden enkel de bezittingen bij zich die ze konden dragen.

AZG heeft drie vluchtelingenkampen ingericht, en maakt zich ernstig zorgen over de gezondheid van de ontheemden. De bevolking van het dorp is zowat verdriedubbeld door de recente toestroom van vluchtelingen, wat een enorme druk legt op de toch al beperkte middelen, zoals medische verzorging en voedsel. Het sterftecijfer ligt hoog, zowel bij de ontheemden als bij de plaatselijke bevolking.
Als gevolg van de onveiligheid leefden veel mensen al maanden voor hun vlucht naar Dubie in de brousse rond hun dorpen, zonder behoorlijk onderdak, voedsel of medische hulp.
“AZG was al actief in de regio, met onder meer een ziekenhuis in Dubie en gezondheidscentra in de omliggende districten. Maar de zorg voor zo'n grote stroom mensen, van wie velen ziek en verzwakt zijn, heeft ons overstelpt”, zegt Goedele van Bavel, projectleidster voor AZG. “Er is vooral een groot tekort aan voedselhulp. Voedselvoorraden zijn beloofd, maar hebben vertraging opgelopen.”
Direct nadat de vluchtelingenstroom begon, heeft AZG drie kampen opgezet en basismateriaal uitgedeeld, zoals plastic zeilen en kookgerei. Er werden mobiele gezondheidsposten opgericht in de kampen, waar alleen al in de eerste drie weken van januari 1.224 medische consulten werden verricht. Er werd eveneens van start gegaan met een vaccinatiecampagne tegen mazelen.
De meest voorkomende aandoeningen zijn malaria, infecties van de luchtwegen en diarree. Ook ernstige ondervoeding is een groot probleem: alleen al in december werden 56 patiënten opgenomen in het therapeutische voedingsprogramma van AZG.
Het aantal nieuwkomers is langzaam afgenomen. Toch blijft de druk op de medische voorzieningen van AZG enorm. Er worden momenteel bijvoorbeeld meer dan 50 kinderen behandeld op een kinderafdeling waar normaal maar plaats is voor 21.
“Er is echt een groot tekort aan hulp, en veel mensen zijn er nog steeds verschrikkelijk aan toe”, gaat Van Bavel verder. “En met het begin van het regenseizoen deze maand, vrezen we dat de situatie nog slechter zal worden.”