Sociale media

  • NL
Open the menu

Uitspraak in rechtszaak losgeld Arjan Erkel


Bijna drie jaar na de vrijlating op 12 april 2004 van Arjan Erkel – de Nederlandse vrijwilliger die werd ontvoerd in Dagestan – krijgt Artsen Zonder Grenzen gelijk in het proces dat de Nederlandse overheid had aangespannen tegen AZG. De Nederlandse regering eiste de terugbetaling van het losgeld dat ze naar eigen zeggen namens AZG had betaald voor de vrijlating van de landverantwoordelijke. Op het moment van de feiten werkte Arjan voor de Zwitserse AZG-afdeling. AZG is tevreden met de uitspraak van de rechtbank in Genève.

Verklaring van Artsen Zonder Grenzen na de uitspraak van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de Republiek en het Kanton Genève in de zaak van de Nederlandse regering tegen AZG.
Artsen Zonder Grenzen is zeer tevreden met de uitspraak van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de Republiek en het Kanton Genève in de zaak van de Nederlandse regering tegen AZG. Deze rechtszaak ging over de terugbetaling van losgeld dat in april 2004 door de Nederlandse overheid werd betaald voor de vrijlating van Arjan Erkel, de AZG-landverantwoordelijke die gedurende meer dan 600 dagen werd gegijzeld in de Noordelijke Kaukasus.
De Nederlandse regering beweert dat ze handelde namens AZG. De rechtbank heeft de eis ondubbelzinnig afgewezen, waardoor de regering verplicht wordt publieke verantwoordelijkheid te nemen voor haar daden.
Dit vonnis steunt de houding van de organisatie die sinds het begin van het proces bij haar versie van de feiten is gebleven.
De beslissing betekent ook een grote opluchting omdat ze de poging verwerpt van de Nederlandse regering om AZG schade toe te brengen door het publieke nut van hulpverlening aan bevolkingsgroepen in nood te ontkennen.
Ondanks het positieve vonnis, veroordeelt AZG de methoden van de Nederlandse overheid om deze kwestie op te lossen, en betreurt ze dat er – lang na de vrijlating van Arjan Erkel - zoveel tijd en energie moest worden besteed aan de afhandeling van dit proces.
AZG blijft trouw aan haar principes en zal in dezelfde geest van solidariteit hulp blijven bieden aan bevolkingsgroepen in nood, in de Kaukasus en elders in de wereld, en dit volledig onafhankelijk en onpartijdig.