Sociale media

  • NL
Open the menu

Toestand: kritiek


AZG geeft met de internationale internetcampagne Toestand: kritiek het woord aan de mensen die het slachtoffer zijn van deze oorlog.

Door het recente oplaaien van het geweld heeft de aanslepende crisis in het oosten van Congo weer volop internationale aandacht gekregen. Maar vaker krijgt de bevolking Kivu geen aandacht en ook geen bescherming of hulp. Duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen voor het geweld: velen zijn al wekenlang op doortocht. Gevechten kunnen elk moment uitbreken en de situatie verandert van dag tot dag. Op dit moment is de toestand niet in Kivu niet zomaar ernstig: ze is kritiek

De site van de campagne

Het recentste nieuws over de crisis in Oost-Congo

UPDATE 27 november“Noord-Kivu geeft de indruk relatief kalm te zijn, maar het geweld woedt verder in verschillende gebieden,” zegt Gilduin Blanchard, leider van de Artsen Zonder Grenzen-missie in Goma. “Duizenden mensen zijn op de vlucht, opnieuw gedwongen hun huizen te verlaten. Dit gebeurt nu, op dit moment.”
Eén van de grootste uitdagen voor de teams van Artsen Zonder Grenzen is mensen bereiken die vastzitten tussen de strijdende partijen. De organisatie versterkt haar mobiele hulpposten op verschillende plaatsen ten noorden van Mweso. Een mobiel team verkent meer westelijke gebieden, om de noden van nieuwe vluchtelingen vast te stellen.
Recent geweld in de buurt van Kanyabayonga dwong opnieuw honderden mensen te vluchten en hinderde humanitaire hulp. Sommige vluchtelingen, die zich in het woud verstopten, beginnen langzaam naar de stad terug te keren. Het team van Artsen Zonder Grenzen heeft een mobiele hulppost in Kanyabayonga, om de vluchtelingen medische zorgen toe te dienen. De organisatie bezorgt ook medicijnen aan de gezondheidscentra, wier voorraden sinds het begin van het conflict langzaam uitgeput raakten. De voorbije twee dagen werden negen gewonden geopereerd in het ziekenhuis van Kayna.
In Lunyshenge, een dorp aan de oevers van het Edwardmeer, is de bevolking sterk toegenomen door duizenden vluchtelingen. “Er zijn naar schatting 5.000 vluchtelingen hier, die onderdak zoeken bij de lokale bevolking,” zegt Salha Issoufou, coördinator van Artsen Zonder Grenzen in Kayna.
Teams blijven intussen aan het werk in het ziekenhuis van Rutshuru. Een ambulancedienst brengt patiënten van de gezondheidscentra in Kiwanja, Kinyandoni en Kibati naar het ziekenhuis. Nieuwe gevechten hebben opnieuw veel mensen het woud ingejaagd, waar ze nauwelijk toegang hebben tot medische diensten.
In Mianja, in het district Masisi, zijn zo’n 4.000 kinderen jonger dan vijf gevaccineerd tegen mazelen door Artsen Zonder Grenzen, omdat het aantal gevallen van mazelen toeneemt.
In Mianja, Masisi district, about 4,000 children aged under five years are being vaccinated by MSF following an increase in measles cases.
In de noord-oostelijke Province Orientale, verlenen andere teams van Artsen Zonder Grenzen hulp aan slachtoffers van het geweld in en rond Bunia, Gety en Dungu.

UPDATE 24 novemberIn Kayna was het vorige week erg onveilig, maar vandaag werkt een internationaal team van AZG daar verder in het ziekenuis. De recente gevechten deden honderden mensen op de vlucht slaan en verhinderden humanitaire hulpverlening. De meerderheid van de bevolking van Kanyabayonga heeft intussen de stad verlaten. AZG is bijzonder bezorgd om de duizenden mensen die zich in het woud verstoppen. Het team stelt het vinden en helpen van deze mensen als prioriteit.
Andere AZG-teams werken verder in het ziekenhuis en gezondheidscentra in Rutshuru en Kiwanja. In oktober werden in totaal 406 operaties, waarvan 110 voor schotwonden, uitgevoerd in het ziekenhuis van Rutshuru.
Een internationaal team van drie expats werkt momenteel samen met Congolese collega’s in Nyanzale, ten westen van Rutshuru. In het gezondheidscentrum daar zijn op dit moment 21 patiënten opgenomen en worden 37 kinderen behandeld voor ondervoeding. Elke dag zijn er gemiddeld 75 consultaties.
Meer in het zuiden zal een team terugkeren naar Kabizo om de situatie in Bambu in kaart te brengen. Het gerucht gaat dat daar erg veel vluchtelingen zijn en dat er cholera is uitgebroken. Het risico op de verspreiding van ziektes als cholera en mazelen is groot met zoveel mensen die zich voortdurend verplaatsen.
In Kibati, een kamp net ten noorden van Goma waar naar schatting 40.000 mensen verblijven, heeft het choleracentrum 169 mensen opgenomen sinds begin nobember. Een andere eenheid heeft de laatste week 190 mensen verzorgd, maar er is een daling van het aantal de dagelijkse opnames. Zo’n 1.400 mensen hebben hebben onderdak gezocht in het weeshuis Don Bosco in Goma. In het provinciale ziekenhuis voerde een chirurgisch team 13 operaties uit.
Ten westen van Goma werkt AZG in Kirotshe en ondersteunt de organisatie gezondheidsvoorzieningen op drie plaatsen achter de frontlijn: in Mushake, Karuba en Rubaya. De voorbij week deden de mobiele hulpposten in die regio 773 consultaties. De ernstigste gevallen werden naar Kirotshe doorverwezen, waar 151 patiënten werden opgenomen. De laatste week verrichtte AZG 15 noodoperaties, waarvan 2 voor mensen met geweldtrauma’s.
In het nabijgelegen kamp Sasha heeft een psycholoog van AZG een team opgeleid om mensen te helpen die als gevolg van het conflict met psychologische problemen kampen. Ongeveer 500 mensen nemen deel aan groepssessies en de ernstigste gevallen krijgen individuele hulp.
Ook in het noordelijke district Ituri verlenen teams van AZG hulp. Rond de stad Gety hebben duizenden vluchtelingen bescherming gezocht in de bossen rond de stad. Op vijf verschillende plaatsen organiseert AZG mobiele hulpposten. Patiënten die er erg aan toe zijn worden overgebracht naar Gety en Bunia. In Bunia zijn de laatste tien dagen 26 kinderen met acute ondervoeding verzorgd.
Ook in Dungu, in het district Hoog-Uele, zet AZG mobiele hulpposten in. Deze week zullen dekens, jerrycans, muskietennetten en kleding worden verdeeld onder een 500-tal families.

UPDATE 19 november


De teams werken verder in het ziekenhuis en het gezondheidscentrum van Rutshuru en Kiwanja, waar de toestand nu stabiel is. Het werk in het ziekenhuis verloopt weer volgens de normale routine en chirurgische teams voeren gemiddeld tien operaties per dag uit. In totaal werden in Rutshuru 406 operaties gedaan in oktober, waarvan 110 voor schotwonden.
AZG ontving verschillende aanvragen om patiënten uit Kinyandoni en Kibututu over te brengen naar het ziekenhuis in Rutshuru. Bij die patiënten zijn verschillende kinderen die matig tot ernstig ondervoed zijn. In het gezondheidscentrum waren er 863 consultaties vorige week. Een vierde daarvan was in verband met malaria en bijna een derde voor infecties van de luchtwegen.
In het noorden in Kayna is het erg onveilig en de teams van AZG kunden niet in het ziekenhuis blijven en ook geen mobiele hulpposten naar Kanyabonga sturen. Op 15 november ging een team er even langs, maar door de gevechten in het gebied is het team nog niet kunnen terugkeren.
In het choleracentrum in Rutshuru werden op 17 november twaalf  patiënten behandeld en op 18 november tien patiënten. In het centrum in Rubare neemt het aantal patiënten af. Op 18 november werden er maar drie nieuwe patiënten opgenomen.
In Kibati, net ten noorden van Goma, kwamen er vorige week elke dag acht tot tien nieuwe patiënten binnen in het choleracentrum. De laatste dagen is dat aantal nog gestegen, tot zestien gevallen per dag. Een andere eenheid in Goma behandelt nog eens zeven tot tien cholerapatiënten per dag. AZG blijft proper water naar het Kibati-kamp vervoeren.
Ten westen van Goma werkt AZG in het ziekenhuis van Kirotshe. AZG ondersteunt ook drie gezondheidscentra achter de frontlijn, in Mushake, Karuba en Rubaya. De voorbije week deden de mobiele hulpposten er 390 consultaties. In het ziekenhuis van Kirotshe waren er 227 consultaties en 92 patiënten werden opgenomen.
In het nabijgelegen Sasha-kamp heeft een psycholoog van AZG een lokaal team opgeleid om mensen die door het geweld met psychologische problemen kampen op te vangen. Op de eerste dag organiseerden de een groepssessie met 14 personen en twee individuele sessies.

UPDATE 17 november

Teams van AZG blijven aan het werk in het ziekenhuis en in de gezondheidsposten in Rutshuru en Kiwanja. De voorbije week werden in het ziekenhuis van Rutshuru 96 operaties uitgevoerd en 235 spoedgevallen behandeld. Zes mensen werden verzorgd voor schotwonden. In het gezondheidscentrum in Rutshuru waren er 863 consultaties, waarvan een kwart voor malaria en bijna een derde voor infecties van de luchtwegen. 76 cholerapatiënten werden behandeld in het choleracentrum van Rutshuru en nog eens 28 in Rubare. Ploegen van AZG hebben huizen en Kiwanja en Rutshuru gedesinfecteerd om de de verspreiding van de ziekte te voorkomen.
In Kayna is het erg onveilig. De teams kunnen niet in het ziekenhuis blijven werken en er kunnen geen mobiele gezondheidsposten naar Kanyabonga gestuurd worden. Op 17 november werden 32 gewonde patiënten verzorgd in het ziekenhuis van Kayna. Een team van AZG maakte een blitsbezoek aan het ziekenhuis op 15 november.

UPDATE 13 november

AZG heeft in het ziekenhuis in Goma twee operatiekwartieren schoongemaakt en uitgerust. In één ervan worden nu operaties uitgevoerd.
Ten westen van Goma is AZG beginnen werken in het ziekenhuis van Kirotshe. In het nabijgelegen kamp Sasha krijgt lokaal personeel een opleiding om psychologische opvang te voorzien voor mensen die psychologische problemen hebben gekregen door het conflict.

UPDATE 12 november

AZG is bezig met de schoonmaak en bevoorrading van de operatiekamer in het ziekenhuis van Goma. Vanaf morgen zal er geopereerd worden. Naar Kibati stuurt AZG niet langer mobiele gezondheidsposten, omdat een verkenning gisteren uitwees dat andere hulporganisaties daar met succes aan de slag zijn. AZG blijft wel proper water naar Kibati vervoeren.
Ten westen van Goma is AZG beginnen werken in het ziekenhuis van Kirotshe. Gisteren waren er 54 consultaties en het chirurgisch team kon het leven van redden van een zwangere vrouwen met ernstige complicaties.
Een mobiele gezondheidspost reisde gisteren naar Mushaki en deed er 96 consultaties, voornamelijk voor infecties aan de ogen en stressgerelateerde pijn. De bevolking zat er al enige tijd zonder medicijnen.

UPDATE 11 november

In Kibati, ten noorden Goma, werden slechts acht nieuwe gevallen van cholera vastgesteld vandaag, tegenover 48 tussen vrijdag en zondag. Er waren nog eens elf gevallen in een cholera-eenheid in Goma en één in het ziekenhuis van Goma. Zo’n vijftig cholerapatiënten werden vorige week opgenomen in het choleracentrum in Rutshuru. Aan de lokale gezondheidscentra heeft AZG cholerakits uitgedeeld.
Grote groepen ontheemden zijn van Kibirizi en Nyanzale naar Kanyabayongaen Kiruba getrokken. Daar deden mobiele teams van AZG gisteren consultaties. In het noordwesten van Goma, Kalembe, is de stad zo goed als verlaten, stelde AZG vast. Mobiele medische teams zullen daar op zoek gaan naar mensen die hulp nodig hebben.
In het westen van Goma, in het dorp Kurabu, heeft AZG mobiele gezondheidsposten gestart. Er waren 41 consultaties; de meeste klachten gingen over over sexueel overdraagbare aandoeningen. AZG voorziet in mentale gezondheidszorg en deelt basismateriaal uit aan de vluchtelingen in het kamp in Sasha. In het noorden van Sasha, in Kirotshe, werkt AZG om het lokale ziekenhuis operationeel te krijgen.

UPDATE 10 november

Artsen Zonder Grenzen werkt momenteel in drie gezondheidscentra –  in Kiwanja, in Rutshuru stad, en in het ziekenhuis van Rutshuru – om de bevolking die op de vlucht is voor de recente gevechten in Kiwanja bij te staan. AZG is de enige organisatie die momenteel in Rutshuru werkt, met 6 internationale en 210 Congolese medewerkers.
Cholera is endemisch in bepaalde delen van Noord-Kivu. Door de recente gevechten en verplaatsingen is het risico op cholera toegenomen. Slechte hygiënische omstandigheden, gebrek aan zuiver water, de voortdurende verplaatsingen, en dichtbevolkte vluchtelingenkampen verhogen het risico op de verspreiding van de ziekte. Afgelopen weekend behandelde Artsen Zonder Grenzen 48 nieuwe gevallen van cholera in Kibati, ten noorden van Goma. Mobiele klinieken voerden zo’n 50 consultaties uit en blijven zuiver water leveren aan de ontheemden.

Er is een grote vluchtelingenstroom van Kibirizi en Nyanzale naar Kanyabayonga en Kirumba. Artsen Zonder Grenzen schat dat de bevolking van Kirumba verdrievoudigd is in de laatste week. Vorige week voerden de mobiele klinieken in Kanyabayonga 1351 consultaties uit. Vandaag werden mobiele teams uitgestuurd naar Kirumba en Kanyabayonga. In het ziekenhuis in Kayna heeft Artsen Zonder Grenzen sinds 27 oktober 125 oorlogsgewonden behandeld.

Meer oostwaarts, aan de grens met Uganda, evalueren AZG-teams momenteel de levensomstandigheden van duizenden Congolese vluchtelingen en ontheemden.

UPDATE 7 november

In Rutshuru en Kiwanja werd vandaag verder gevochten. Opnieuw zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen voor de gevechten. Een mobiele gezondheidspost van AZG die Kiwanja probeerde te bereiken, raakte niet ter plaatse door het geweld.
Het ziekenhuis is Rutshuru zit vol ontheemden en AZG heeft tenten opgezet om hen in onder te brengen. De laatste twee dagen zijn er 43 patiënten met oorlogswonden behandeld in het ziekenhuis, en er komen er nog steeds toe. Sinds gisteren heeft AZG in twee gezondheidscentra in Rutshuru ook meer dan vijftig patiënten verzorgd, waarvan de helft kinderen. Op dit moment is AZG de enige organisatie die in Rutshuru werkt.
Ook in Kibati werd er vandaag gevochten, waardoor mensen naar Goma zijn gevlucht. Tien cholerapatiënten zijn gevlucht uit het behandelingscentrum toen de gevechten uitbraken en AZG kon tien anderen evacueren naar het behandelingscentrum in Goma. De situatie rond Kibati blijft uiterst labiel. In Kibati heeft AZG mobiele gezondheidsposten. De organisatie verdeelt er proper water en zet er ook een nieuw cholerabehandelingscentrum op.
In Minova, ten westen van Goma, komen in het cholerabehandelingscentrum van AZG per week gemiddeld vijftig nieuwe gevallen binnen.
AZG heeft nu 52 internationale medewerkers in Kivu, waaronder artsen, verpleegsters en logistiek en administratief personeel.

UPDATE 6 november


In Rutshuru en het nabijgelegen Kiwanja werd de laatste dagen hevig gevochten. De situatie daar blijft heel gespannen. Alleen vandaag al behandelde Artsen Zonder Grenzen meer dan 50 gewonde burgerslachtoffers in het ziekenhuis in Rutshuru. AZG schat dat zo'n 20.000 mensen op de vlucht zijn voor gevechten in die regio.
In en rond Goma evalueren teams de medische en hygiënische omstandigheden. In een cholerabehandelingscentrum worden patiënten opgevangen. AZG blijft mobiele klinieken en watertrucks sturen naar Kibati, ten noorden van Goma, en plant de opening van een cholerabehandelingscentrum. Zo'n 30 kilometer ten westen van Goma zal AZG spoedig steun bieden aan het ziekenhuis van Kirotshe, in het vluchtelingenkamp in Shasha, en aan de gezondheidscentra van Mushake en Karuba.

De situatie in Kitchanga en Mweso is relatief kalm. AZG biedt gezondheidszorg en runt mobiele klinieken. In Kayna ontving AZG 12 gewonden.

AZG blijft, zolang de veiligheidssituatie het toelaat, voortdurend de regio verkennen om hulp te bieden aan de vele ontheemden.

UPDATE 5 november

Er waren hevige gevechten in Rutshuru gisteren, en de situatie blijft gespannen. Chirurgische teams verzorgen oorlogswonden in het hospitaal, waar ook een eenheid is geopend om cholera te behandelen.
In en rond Goma evalueren teams de situatie en de sanitaire omstandigheden. De organisatie volgt de choleragevallen nauw op en verzorgt de patiënten in een cholerabehandelingscentrum. Eem team heeft vandaag twaalf cholerapatiënten in een school geholpen..
AZG stuurt nog steeds mobiele klinieken en vrachtwagens met water naar Kibati, ten noorden van Goma, en is van plan er een cholerabehandelingscentrum op te zetten. Het team van de mobiele kliniek ging vandaag verder naar het noorden, naar Rugari, om een gezondheidscentrum te controleren.
Teams van AZG bekijken hoe ze het ziekenhuis van Kirotshe, ongeveer dertig kilometer ten westen van Goma, en het vluchtelingenkamp in Shasha kunnen helpen.
Andere team verzorgen patiënten in de ziekenhuizen in Masisi. Mobiele klinieken in Kanyabonga hebben de laatste dagen meer dan 200 consultaties verricht.

UPDATE 4 november

Na verschillende dagen van hevige gevechten tussen rebellen en regeringstroepen, zijn teams van AZG nog steeds aan het werk in Goma en op andere plaatsen in Noord-Kivu. De organisatie blijft uiterst bezorgd over de vele mensen die voor het geweld op de vlucht zijn.
Sommige vluchtelingen keren weer naar huis in Noord-Kivu. Maar veel vluchtelingen, en de lokale bevolking, blijven nood hebben aan voedsel, proper water, gezondheidszorg en verder dekens en beschuttingsmateriaal.
In en rond Goma evalueren teams de situatie en de sanitaire omstandigheden zorgvuldig. De organisatie volgt de choleragevallen nauw op en verzorgt de patiënten in een cholerabehandelingscentrum. Er zijn nu 81 gevallen vastgesteld in en rond Goma. In delen van Noord-Kivu is cholera endemisch.
Kishanga en Mweso zijn relatief rustig. AZG voorziet in primaire en secundaire gezondheidszorg en organiseert mobiele klinieken. Het aantal choleraptiënten in Kishanga is licht afgenomen de laatste dagen.
AZG blijft mobiele klinieken sturen naar Kibati, ten noorden van Goma. Met het staakt-het-vuren zijn andere NGO’s teruggekeerd om in bevoorrading van proper water en voedsel te voorzien. Maar de nood blijft hoog bij zowel de vluchtelingen als de lokale bevolking.
AZG blijft in de omgeving zoeken naar mensen die hulp nodig hebben door het recente geweld en/of hun vlucht voor dat geweld.

UPDATE 3 november

AZG blijft actief in Goma en andere steden en dorpen in Noord-Kivu. De organisatie blijft zich zorgen maken over de duizenden vluchtelingen. Als de veiligheid in het gebied niet verbetert, zullen de mensen moeten blijven vluchten.

Ondanks de noodhulp, die veel media-aandacht kreeg, blijven mensen in heel Noord-Kivu nood hebben aan voedsel, proper water, gezondheidszorg, dekens en zeilen.
In Goma en langs de wegen naar het noorden volgen teams van AZG de situatie voortdurend op. Zij evalueren de toestand van de vluchtelingen en lokale bevolking om vast stellen wat zij precies nodig hebben. In het algemeen lijkt de toestand in en rond Goma redelijk stabiel.
Tijdens het weekend hebben mobiele klinieken van AZG meer dan honderd consultaties verricht in Kibati, ten noorden van Goma, waar veel vluchtelingen zich hebben verzameld. Vandaag werken er nog meer mobiele klinieken in Kibati. AZG en andere NGO’s leveren proper water aan het kamp, maar er blijft grote nood aan voedsel.
AZG-teams verzorgen nog steeds cholerapatiënten, in vluchtelingenkampen en behandelingscentra voor cholera in Goma, Kishanga en Minova. Er zijn 69 gevallen van cholera vastgesteld in de vier kampen rond Goma en nog eens twintig in Kishanga. In Buturande, bij Rutshuru, zijn er elke dag vijf tot tien nieuwe gevallen.
In Kishanga heeft AZG de bevoorrading van vers water kunnen optrekken van twee naar tien liter per dag per persoon. In andere kampen zullen teams hetzelfde proberen bereiken.
In Rutshuru zijn de vluchtelingenkampen leeg, zij werden vorige week platgebrand. Mensen zijn naar het noorden gevlucht, richting Kayna en Kanyabayonga. AZG heeft daar mobiele klinieken en ondersteunt het ziekenhuis van Kayna.
Als één van de weinige humanitaire organisaties die nog werkt in het gebied, onderzoekt AZG de mogelijkheden om de hulpverlening te versterken. De organisatie zet haar werk verder in de ziekenhuizen van Masisi, Mweso, Rutshuru en zal mobiele klinieken blijven inzetten in gebieden waar gevochten wordt en mensen op de vlucht zijn.

UPDATE 31 oktober

AZG blijft verder werken in Goma en andere dorpen en steden in Noord-Kivu. De organisatie maakt zich zeer veel zorgen om de tienduizenden vluchtelingen, die dringend water, voedsel en bescherming nodig hebben.

In Goma deden gevechten in de buurt van het ziekenhuis gewonde patiënten op de vlucht slaan. Slechts sommigen zijn nadien teruggekeerd. Vandaag bezochten de teams van AZG kerken en scholen in Goma om de situatie daar te kunnen inschatten.
Sommige van de vluchtelingen uit Kibati, die zich in het noorden van Goma bevinden, willen proberen weer naar huis te gaan. Een mobiele kliniek bezocht het gebied vandaag om medische zorgen te verstrekken, en de noden in te schatten.
In het Munungakamp, op de weg tussen Goma en Saké, worden cholerapatiënten behandeld door AZG. De organisatie maakt zich ernstig zorgen omdat er nog steeds geen zuiver water in het kamp is. Het risico op een echte uitbraak van de ziekte blijft zo erg hoog.
In Rutshuru verzorgt het medische team van AZG de klok rond gewonden in de ziekenhuizen. Gisteren werden 83 mensen behandeld voor schotwonden en 20 mensen voor traumagerelateerde verwondingen. In Kanya hielp AZG 96 patiënten met oorlogswonden, die zondag zijn aangekomen. Drie mobiele klinieken zijn naar Kanyabonga geweest, om hulp te verstrekken en om zicht te krijgen op de vluchtelingenstromen in het gebied.
Andere teams werken in de ziekenhuizen van Masisi, Kitchanga en Mweso, en organiseren de mobiele klinieken.
AZG probeert in te schatten hoeveel vluchtelingen de grens met Uganda zijn overgestoken. In Kisoro in Uganda vonden de teams 4000 vluchtelingen, en ook in Kitagoma en Ishasha werden Congolese vluchtelingen aangetroffen.

AZG is één van de zeer weinige NGO’s die nog in Noord-Kivu werkt. De organisatie zal haar aanwezigheid nog versterken om de lokale bevolking beter te kunnen helpen. Extra medewerkers zijn onderweg uit Kinshasa en Europa naar Noord-Kivu.

UPDATE 30 oktober

AZG zet haar werk in Goma, en in andere steden en dorpen in Noord-Kivu, verder. De organisatie maakt zich zeer veel zorgen over de tienduizenden mensen die op op de vlucht zijn voor het geweld.
Het team in Goma is ingeperkt tot alleen de meest noodzakelijke teamleden. Vandaag heeft het team het ziekenhuis in Goma geëvalueerd. Er is medisch materiaal gegeven, en een medisch team van zes personen helpt bij de verzorging van gewonden.
Een ander team stelde vandaag vast dat grote groepen vluchtelingen vanuit Kibati naar het zuiden zijn gevlucht en nu in het noordelijke deel van Goma zijn terecht gekomen.
AZG werkt ook in het Munungakamp, het grote vluchtelingenkamp buiten Goma, op de weg naar Saké. Tot vannacht waren er 31 bevestigde gevallen van cholera in het choleracentrum. Dertien van die patiënten moesten vannacht vluchten, en maar twee van hen zijn teruggekeerd. Proper water is niet voorradig in het kamp en dat verhoogt het risico op een cholera-uitbraak aanzienlijk.
In Rutshuru was het deze ochtend rustig. Het chirurgisch team van AZG kon verder gewonden behandelen in het ziekenhuis. Ook in Kitchanga en Mweso wordt het werk in ziekenhuizen verdergezet. Er zijn bovendien mobiele klinieken in die regio.
Extra internationale medewerkers van AZG zijn uit Europa en Kinshasa onderweg om de teams in Noord-Kivu te versterken.

UPDATE 29 OKTOBER

Artsen Zonder Grenzen blijft onafhankelijke noodhulp bieden aan mensen in steden en opvangkampen in het conflictgebied, met name in en rond Kitchanga, Masisi, Mweso, Nyanzale en Kayna. Op 4 locaties (Kitchanga, Masisi, Mweso en Rutshuru) is Artsen Zonder Grenzen als enige internationale hulporganisatie nog ter plaatse.
Op maandag braken er gevechten uit rond Kibumba, een plaats in het tussenliggende gebied tussen Rutshuru en Goma. Rond Kimbumba hadden duizenden mensen eerder hun toevlucht gezocht. Nu zijn zij echter opnieuw gevlucht en zijn zij vertrokken naar Kibati, op 12 km van Goma. Hier bevinden zich reeds 2 vluchtelingenkampen.
'Toen we hoorden dat mensen op weg waren naar Kibati, hebben we direct een team gestuurd,' aldus Marie-Noëlle Rodrigue, werkzaam op de noodhulpafdeling van Artsen zonder Grenzen. 'Onze medewerkers zagen dat vele mensen kamp hadden opgeslagen aan de kant van de weg. Doorgaans moesten zij voor de zoveelste keer vluchten en konden ze alleen meenemen wat ze konden dragen. Ze hebben dringend beschutting, voedsel en schoon water nodig.'
Artsen Zonder Grenzen werkt in 3 ziekenhuizen in Noord-Kivu en ondersteunt meerdere gezondheidsposten. Mobiele teams gaan regelmatig op pad om medische zorg te bieden in afgelegen gebieden, zoals rond Kitchanga, Mweso, Masisi en Nyanzale.
Projectcoördinator Annie Desilets: 'Met onze mobiele hulpposten willen wij mensen bereiken die niet naar ons kunnen toekomen. Maar dat is niet zo makkelijk. Een dorp waar je de week daarvoor nog mensen hebt behandeld, kan ineens totaal verlaten zijn. En dan is de vraag: waar zijn ze en hoe kunnen wij hen medische zorg geven? Zijn ze in een gezondheidspost, een dorp of een opvangkamp? Of schuilen ze in de jungle, onzichtbaar en onbereikbaar voor ons?'
Artsen Zonder Grenzen stuurt extra internationale medewerkers naar het gebied toe en zal een basis opzetten in Bukavu om vanuit daar de noodhulp te coördineren.